Alla samlingar
Integrationer
Löneintegrationer
Crona lön integration – Exportera löneunderlag
Crona lön integration – Exportera löneunderlag
Anton E avatar
Skrivet av Anton E
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det finns två sätt att importera lön till Crona lön. Vi rekommenderar att man använder tidkoder i så stor utsträckning som möjligt. Guiden nedan beskriver hur man ställer in en import med hjälp av tidkoder. Om det inte fungerar för dig att importera tidkoder i Crona, kontakta vår support så hjälper vi dig att importera med hjälp av lönearter istället.

Aktivera löneformat "Fortnox"

Börja med aktivera Fortnox från våran integrations sida i Inställningar > Integrationer > Översikt.

Ställ in anställningsnummer och tidkoder i Planday, dessa ska stämma överens mot Crona löns register

A) Ställ in anställningsnummer:

Planday > HR > Anställda > Redigera den anställde > Anställningsnummer

B) Ställ in tidkoder:

Här nedan listas de vanligaste tidkoderna och vart i Planday de ska ställas in:

Gå till: Planday > Inställningar > Lön > Allmänt > Lönearter > Arbetade timmar

Och lägg in löneart för arbetade timmar (timlön): ARB

Vi ska också ställa in så att den fastanställdes arbetade timmar exporteras med tidkod TID

Dessa måste göras för varje månadsavlönad och varje personalgrupp de är kopplad till,

Gå till: Medarbetare > Anställda > redigera den anställde > fliken Grupper & Timlön

Här ska du sedan fylla i löneart "TID" och giltigt från datum (tänk föregående månad om du vill ta ut underlag för föregående månad)

Oftast ligger den månadsavlönade medarbetaren på ett schema i Crona lön och då är det viktigt att vi inte exporterar ordinarie arbetad tid, detta kan annars resultera i dubbla timmar i kalendariumet.

Vi kan nämligen exkludera/ignorera registreringskoden "TID" ifrån Fortnox filen, för att göra detta gå in under Planday > Inställningar > Lön > Utskrifter > Ignorera lönearter > Upprätta

Här har vi lagt in "TID" vilket innebär att ingen ordinarie arbetstid för månadsavlönade exporteras till Crona lön.

Gå till: Planday > Inställningar > Schema > Arbetspasstyper och lägg in tidkod för de olika passtyperna:

Sjukdag KARENS + Sjukdag 2-14: SJK

VAB (Vård av barn): VAB

Föräldraledig: FPE

Tjänstledig: TJL

Semester: SEM

Kompledig: KOM

Permission: PEM

Pappaledig: PAP

Gå till: Planday > Inställningar > Lön > Lönetillägg Och lägg in tidkod för OB tilläggen:

OB 1: OB1

OB 2: OB2

OB 3: OB3

OB 4: OB4

OB 5: OB5

Kostavdrag och kostförmån

Gå till: Planday > Inställningar > Lön > Kostförmån och Kostavdrag - och lägg in lönearterna:

Kostavdrag: 322

Kostförmån: 32

Nedan finner ni två skärmdumpar som visar hur Kostavdraget och Kostförmånen ska vara uppsatt:

Används resultatenheter?

I Crona lön kan man ställa in resultatenheter för att fördela timmarna/lönen på en eller flera resultatenheter eller projekt.
Vi har en möjlighet att ställa in avdelningsnummer på avdelningarna i Planday som då ska motsvara resultatenheterna i Crona lön, d.v.s alla pass som görs i en avdelning/schema registreras till en resultatenhet.
Detta kan ställas in under Planday > Medarbetare/HR > Avdelningar
Redigera avdelningen och klicka på fliken Utökad info och skriv in numret för din resultatenhet som avdelningsnummer.

Ställ in Crona lön för import

Gå till Crona lön > Import > Försystem och skapa en ny. Skriv en benämning, välj sedan den mapp som filen ska hämtas från (det kan vara en god idé att skapa en ny fil, då filen hämtas automatiskt), välj importformat ”PAXml” och sätt filändelse till "XML". Klicka OK.

Koppla tidkoder till lönearter

(fråga Cronas support om du är osäker på detta)

På menyn Register, Löneartsstyrning måste det finnas ett löneartsnummer på markerad rad, för att programmet ska förstå vad vi ska göra med koderna.
Koppla lönearter mot alla tidkoder vi angivit i Planday
ARB, SJK, OB1, OB2, TJL, FPE, VAB, SEM etc.

Observera att man får kolla på ”Löneartsstyrningsfältet” om det gäller månadsavlönad eller timavlönad.

Gör lönekörningen i Crona lön

Börja med att göra en testimport av en anställd för att se om det fungerar, det är enklare att felsöka om något problem uppstår än om vi skulle importera 30 medarbetare på en och samma gång. Följ dessa instruktioner:

Ta ut lönefilen i Planday för en timanställd medarbetare Planday > Lön > Exportera lön välj datum, vilka medarbetare och format ”Fortnox”

Se till att ladda ner Fortnox filen + PDF rapporten som du kan använda som underlag för att se att allting kommit in korrekt i Fortnox.

Gå till Crona lön och Lön > Importera löneunderlag - Välj Fortnox filen som du tagit ut från Planday och gå vidare, om importen lyckas får du ett meddelande ”Importen lyckades”, är det något som inte stämmer får vi ett ”Importen misslyckades” följt av en felbeskrivning, det kan vara t.ex. anställningsnummer som inte stämmer överens, eller registreringskoder...

Om allt gick fint, kontrollera att någon data har registrerats på den anställde under kalendariumet.

Om denna lönekörning var ett test så ska vi radera datan inför nästa gång, gör det genom att klicka in på kalendariumet och ta bort posterna som har registrerats på dagarna.


ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.

Fick du svar på din fråga?