Skapa, redigera och bjud in anställda
Saad Saeed avatar
Skrivet av Saad Saeed
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I Planday kan du hantera anställda från flera platser. Du kan skapa och redigera anställda från både Medarbetare och Schema. Om du använder vår mobilapp kan du importera anställda från dina kontakter.

Skapa och redigera anställda från sektionen Medarbetare

När du öppnar Medarbetare > Anställda ser du alternativet Skapa anställd högst upp i det högra hörnet. När du vill redigera en anställd är det bara att välja namnet, göra ändringarna och välja Spara.

Skapa och redigera anställda från den nya Schema-sektionen

När du vill skapa anställda från vyn Schema väljer du Schema > Hantera anställda > Skapa anställd.

Du redigerar en anställd från Schema genom att placera markören ovanför den anställdes namn och välja pennikonen som visas.

IMPORTERA DINA ANSTÄLLDA (BULK IMPORT)

Med bulk importen kan man använda en Excel-fil (.xls) för att upprätta flera eller alla dina anställda samtidigt.
Du kan själv hämta ut mallen från din portal genom att följa stegen nedan

Så här fyller du i Excel-filen (standard):

  • Kolumnerna A-E är obligatoriska förutom personnummer. (e-post, för-och efternamn, kön) personnummer bör registreras om ni ska använda Planday som en personalliggare, men om ni väljer att göra det i importen eller efteråt är upp till er.

  • Kolumnerna F-M och O-R är valfria, mobilnummer kan ju ev den anställda själv fylla ut.

  • Kolumnen N (månadslön): Här fyller ni i ett värde för dem som har månadslön.

  • Kolumnen S (Personaltyp), skriv riktig personaltyp per anställd. OBS! viktigt att stavningen stämmer överens med det som står i portalen. Exempelvis: Månadslön; Timlön; Extra personal. Du hittar era personaltyper genom att gå till Inställningar > HR > Allmänt.

  • Kolumnerna T-U (avdelningar): Sätt ett kryss på varje avdelning personen kan jobba. Man kan jobba i flera avdelningar.

  • Kolumnerna V-Z (personalgrupper): Om den anställde får timlön så skriver du in timlönen här. Har den anställde månadslön så skriver du 0 (nolla). Man kan jobba i flera personalgrupper.

Notera att kolumnerna reflekterar det du har lagt in i portalen. Har du fler avdelningar, personalgrupper eller annan personlig information för personalkortet så kan det komma upp fler kolumner.

Bjuda in flera anställda

Anställda kan bjudas in individuellt eller per avdelning. Innan du kan bjuda in anställda ska du se till att du har registrerat en giltig e-postadress för varje anställd eftersom de kommer att få inbjudningarna via e-post.

Öppna Medarbetare > Anställda > Verktyg > Bjud in anställda. Här kan du välja de avdelningar som du vill bjuda in.

Inbjudningarna skickas när du väljer Skicka.

Bjuda in en anställd åt gången

Om du vill bjuda in en enskild anställd, redigerar du och sparar en profil så att du kommer till skärmen Bjud in anställd. Lägg sedan till ett välkomstmeddelande och ett avtal/kontrakt (om tillämpligt).


ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.

Fick du svar på din fråga?