Du kan konfigurera raster som läggs till i schemat automatiskt eller så kan du lägga till dem manuellt pass för pass. 

Automatiska raster

Du kan ställa in automatiska raster för att antingen lägga till raster vid en viss tidpunkt på dagen eller efter ett visst antal arbetade timmar.

För båda rasttyperna Tidpunkt på dagen och I förhållande till passet kan du bestämma:

  • Hur långt ett arbetspass måste vara innan en medarbetare får ta rast.

  • Dagen som den gäller för.

  • Avdelningar och personalgrupper som den gäller för.

Ställa in automatiska raster utifrån tid på dagen

Gå först till Inställningar > Schema > Raster. Om du vill lägga till en rast vid en viss tidpunkt på dagen klickar du på Lägg till rast och väljer rasttypen Tidpunkt på dagen. Ställ in tiden när rasten ska starta och sluta.

Ställa in automatiska raster i förhållande till passet

Om du vill ge anställda rast efter att de har jobbat en viss tid går du till Inställningar > Schema > Raster, klickar på Lägg till rast och väljer sedan typen I förhållande till passet. Ange rastens längd och välj sedan hur långt in i passet det ska börja. 

Lägga till manuella raster i schemat

Det går att lägga till obetalda manuella raster passvis i schemat. Du kan kombinera manuella och automatiska raster för att få en god kontroll över de arbetade timmarna.

Lägga till en manuell rast i ett arbetspass:

  • Markera det arbetspass som du vill lägga till en rast i.

  • Välj redigeringsknappen under Raster.

  • Lägg till rasten, välj Stäng och Spara passet.

Hittade du svaret?