Anställda tilldelas till personalgrupper baserat på vilka roller de har i företaget. En anställd kan tillhöra fler än en personalgrupp och när du tilldelar arbetspass i schemat kan du använda personalgrupper för att dela ut rätt arbetspass till rätt medarbetare.

Eftersom alla arbetspass tillhör en personalgrupp kan bara medarbetare i personalgruppen ta eller byta pass inom en grupp.  
 

Skapa personalgrupper

Öppna Medarbetare > Personalgrupper och välj Skapa personalgrupp. Ge gruppen ett namn och ange en timlön för gruppen om så krävs. Alla löner kan ställas in individuellt för anställda, men det kan vara praktiskt att ha en standardtimlön om du erbjuder en standardstartlön.

Lägg till medarbetare i gruppen och klicka på Spara.

Du kan också skapa en ny personalgrupp från sidan Medarbetare genom att välja Skapa personalgrupp under Säkerhetsgrupper.
 

Redigera personalgrupper

När du har skapat en personalgrupp kan du redigera den direkt från sidan Anställda under Medarbetare.

Dina personalgrupper visas till vänster på sidan. Hovra med markören över den grupp som du vill redigera och välj pennan som visas.

Du kan redigera lönen för varje anställd i gruppen eller ta bort anställda från gruppen. 

Hittade du svaret?