Du kan visa ditt schema efter avdelning genom att skapa en avdelning för var och en av dina platser eller avdelningar i företaget. Varje avdelning i Planday levereras med sitt eget schema. 

Skapa en avdelning

Öppna Medarbetare > Avdelningar och klicka på Skapa avdelning. Ge avdelningen ett namn och lägg till anställda som arbetar i den avdelningen. Klicka på Spara. Du kan också skapa en ny avdelning från Medarbetare > Anställda genom att klicka på Skapa avdelning på menyn till vänster.
 

Redigera avdelningar

När du har skapat en avdelning kan du redigera den direkt från sidan Anställda under Medarbetare.

Välj den avdelning som du vill redigera och klicka sedan på pennikonen till höger om avdelningens namn. Nu kan du ändra namnet på avdelningen och lägga till eller ta bort anställda. 

Hittade du svaret?