Använd stämpelklockan i Planday för att hålla reda på anställdas punktlighet och för att godkänna timmar för löner. I den här artikeln visar vi hur du konfigurerar stämpelklockan med geofencing eller godkända IP-adresser.
Stämpelklockan kan göras tillgänglig för anställda via mobilappen, men du kan också ställa in den så att den bara fungerar i webbläsaren.
Om du inte har åtkomst till stämpelklockan i ditt Planday-konto kan du kontakta vårt supportteam för att få den aktiverad.
 

Registrera IP-adresser för åtkomst via punchclock.planday.com

För att anställda ska kunna stämpla in och ut via punchclock.planday.com måste en administratör registrera IP-adresserna för nätverket som används för att komma åt stämpelklockan från arbetsytan:

  • Öppna Inställningar > Stämpelklocka > Personalåtkomst och klicka på knappen Lägg till under Webbåtkomst.

  • Du kommer att se din aktuella IP-adress och om du är på samma nätverk som anställda använder för att stämpla in och ut är det här adressen som du vill lägga till.

  • Lägg till IP-adressen.

  • Ange ett namn, t.ex. den plats där anställda stämplar in och ut.

  • Klicka på Spara.

När IP-adressen är registrerad kan anställda stämpla in eller ut från punchclock.planday.com när de är anslutna till internet via den registrerade IP-adressen.
Om du har flera platser kan du snabbt och enkelt lägga till IP-adressen för varje plats för att se till att anställda kan stämpla in och ut.
 

Vad gör jag om IP-adressen inte kan identifieras

Om du inte kan ansluta till punchclock.planday.com beror det troligtvis på en ändring i din dynamiska IP-adress. Din internetleverantör kan ibland ändra din dynamiska IP-adress.
Du kan lägga till den nya IP-adressen genom att följa stegen ovan när du ansluter till internetåtkomstpunkten som används på din arbetsplats.
 

Ställa in geofencing för åtkomst via mobilappen

Så här ställer du in åtkomst till stämpelklockan från Planday-mobilappen med användning av geofencing:

  • Öppna Inställningar > Stämpelklocka > Personalåtkomst.

  • Välj Ja för Stämpelklockan i mobilapp, och markera kryssrutan för den stämpelklocka som är tillåten för vissa fysiska platser. 

Välj knappen Ange ny plats:

  • Sök efter adresser för din plats i sökfältet högst upp på kartan. Du kan också klicka och dra för att navigera dit du vill.

  • Lägg till Planday-avdelningar som du vill ge åtkomst till från denna plats.

  • Ge GPS-zonen ett namn och välj Spara.

Obs! När du lägger till en zon kan du justera geofencing-radien. Vi rekommenderar en radie på 100 m eller mer eftersom mindre områden i vissa fall kan påverkas av GPS-systemets träffsäkerhet och GPS-störningar i området.
 

Använd IP-adressbegränsningar för åtkomst via mobilappen

När du lägger till en IP-adress, enligt stegen ovan, är det också möjligt att inkludera IP-adresser som en begränsning för att använda stämpelklockan i mobilappen. Detta är relevant om dina anställda kan komma åt internet med den registrerade IP-adressen från sina egna telefoner på arbetsplatsen.
 

Ge anställda obegränsad åtkomst till in- och utstämpling

Om du vill ge åtkomst till stämpelklockan från mobilappen utan några begränsningar, markerar du alternativet Stämpelklockan är åtkomlig överallt under Åtkomst från smartphone.

Om dina anställda använder iOS-enheter med iOS 14 eller senare ska du berätta för dem att de behöver aktivera Exakt plats för Planday-appen för att kunna stämpla in (enligt din konfiguration).

Kontakta vårt supportteam om du har ytterligare frågor.

Hittade du svaret?