Med funktionen Stämpelklocka får du kontroll över närvaron på arbetet. Du kan använda den för att jämföra schemalagda arbetspass med arbetade arbetspass, och undersöka hur du kan göra schemat bättre. Stämpelklockan fokuserar på tidsregistrering och är kopplad till lönen. Den gör också att du kan vara säker på att rätt anställd befinner sig på rätt plats vid rätt tid.


Med Stämpelklocka kan du godkänna tidkort för löner direkt i Planday.
Stämpelklocka är tillgänglig på vår webbplattform, i vår Kiosk-app och genom vår mobilapp. Här finns en guide som hjälper dig att komma igång snabbt om du inte redan använder Stämpelklocka.

Från och med version 6.3.0 (både Android och iOS), kan du godkänna stämpeltider direkt i appen. Läs mer om att godkänna stämpeltider nedan.

Webben

Godkänn stämpeltider genom widgeten Väntar på åtgärd på startsidan eller gå till Schema > Stämpelklocka.

På sidan Stämpelklocka kan du granska och godkänna tider (arbetspass) per vecka eller dag, efter behov.
I snabböversikten motsvarar varje rad en tid som ska godkännas:

  1. Schematid: arbetspasset enligt den ursprungliga schemaläggningen.

  2. Stämpeltid: den verkliga tidpunkten då den anställda stämplade in och ut.

  3. Start-/sluttid: tiden som ska godkännas för lön. Denna tid skiljer sig från stämpeltiden om du använder avrundningsregler. (Mer information finns här ).

  4. Längd: arbetspassets sammanlagda längd (I Planday kan ett arbetspass inte innehålla mer än 24 timmar; om detta förekommer måste du använda Dela upp stämpeltid innan du godkänner. )

  5. Rast: Om standardraster används, och en anställd inte tog en rast, avmarkerar du den här rutan.

  6. Kommentar: kommentarer om arbetspass eller meddelanden från den anställda, efter att ha stämplat in eller ut.

  7. Markeringsrutor: med markeringsrutornas hjälp kan du välja vilka tider som ska godkännas (du kan godkänna alla som en grupp med hjälp av den översta markeringsrutan > Godkänn val). Om du behöver ta bort en tid kan du på samma sätt markera och välja Radera markerade.

När arbetspassen är godkända, är de redo för lön. Godkända arbetspass och stämpeltider finns även under fliken Godkända vid Översikt, dag eller Översikt, vecka.
Observera att om du använder en ePOS-integration, till exempel Tevalis, kommer data i stämpelklockan bara att visas i Planday efter att användaren både har stämplat in och ut på arbetspasset.

Mobil

Som schemaadministratör i Planday eller Admin (läs mer här), kan du använda en del funktioner i stämpelklockan genom mobilappen. Förutom att du kan stämpla in och ut för egen del på ett schemalagt arbetspass, kan du godkänna dina anställdas stämpeltider.

Denna funktion är tillgänglig från och med version 6.3.0, både på Android och iOS, för alla portaler utom sådana som använder Avvikelseregler. Kontakta vårt supportteam om du undrar över något.

När du öppnar appen och det finns en ny tid att hantera, visas denna omedelbart i din widget Ansökningar, under Stämpeltider eller från Konto > Ansökningar.

Tryck på Stämpeltider för att visa tiderna som väntar på ditt godkännande. Du får en snabb överblick över varje tid med möjlighet att direkt välja alternativet Godkänn. Du får en bekräftelse och posten tas bort från listan.

Listan innehåller stämpeltider för både slutförda och pågående arbetspass, så du kan lägga till en sluttid och godkänna anställdas arbetspass om de inte stämplat ut på egen hand.

Till skillnad från webbkomponenten har mobilappen inte stöd för att lägga till lönetillägg manuellt eller dela upp arbetspass som är längre än 24 timmar för stämpeltider. Om du behöver göra något av detta måste du använda webbkomponenten för stämpelklockan.
Observera också att listan över stämpeltider som väntar enbart innehåller uppgifter från de senaste sju dagarna. Alla tidigare stämpeltider på portalen hittar du också i webbklienten.

Här finns en kort video som hjälper dig att komma igång snabbt:

Hittade du svaret?