Konfigurera kontotyp

Aktivera flexansökningar genom att börja med att skapa en frånvarotyp. Välj Inställningar > Frånvaro, Övertid, Semester > Kontotyper > + Flexkonto. Nedan visas vanliga inställningar för ett flexkonto:

Startvärdet är 0 men värdet kan ändras för varje anställd efter behov. Automatisk nollställning eller förnyelse av kontot bör inte användas så det här fältet har lämnats tomt och rutan är inte markerad. Skapa automatiskt har markerats så ett flexkonto behöver inte skapas manuellt för varje anställd.

I det här fallet är Tillåt negativt saldo markerat. Om alternativet inte är markerat tillåts inte negativa värden. Om till exempel en anställd har ett saldo på 5 dagar och begär 7 dagar, är denna ansökan inte möjlig under den perioden eftersom kostnaden överskrider saldot.

Du kan begränsa kontot per Avdelning samt Personalgrupp. Tillgänglighetsgrupper innebär att du kan begränsa användningen av vissa typer av frånvarokonton innan andra typer har utnyttjats. Välj Spara för att skapa din flexkontotyp.

Skapa flexkonton

Öppna Semesterkonton (under Schema) > Frånvarotyp > Flexkonto > + Skapa konto (för en anställd i taget) eller > + Skapa konton (för att skapa flera konton). När kontot har skapats kan Startbalans justeras efter behov.

Hittade du svaret?