Planday förenklar löneprocessen och har flera sätt som ser till att de anställda får rätt lön även i komplicerade situationer. Den här artikeln går igenom de olika sätten för att ställa in och justera lönenivåer i Planday.

Konfigurera månadslön

Du kan ange en fast månadslön för en anställd i Planday. Det gör du genom att gå till Medarbetare > Anställda, välj en anställd och sedan klicka på Redigera vid namnet. Välj Ange ny lön som nedan.

Här ställer du in den anställdas månadslön, timmar per månad, datumet som lönen är aktiv från och väljer Spara.

Ställa in Timlön eller Lön/pass

Du kan ställa in en timlön eller en fast lön per pass för anställda baserat på personalgruppen de tillhör. Det gör du genom att gå till Medarbetare och sedan välja Personalgrupper i snabbmenyn. Här skapar du en ny personalgrupp med den blå knappen längst upp till höger eller redigerar en befintlig grupp genom att föra musen över Personalgrupp och klicka på Redigera på höger sida av skärmen.

Från Redigera personalgrupp ställer du in en timlön eller lön per pass utifrån personalgruppen de tillhör. Du kan även lägga till en löneart och beskrivning för personalgruppen.

Använda lönetillägg

Du kan ställa in lönetillägg med villkor som automatiskt ger tillägg till den anställdes timlön eller månadslön.

Ställa in ett lönetillägg:

  • Klicka på Inställningar i toppmenyn.

  • Scrolla ned och välj Lönetillägg under kategorin Lön i den vänstra menyn.

 
Det här är de tillgängliga lönetilläggen:

Normalt tillägg

Justera lönen vid en viss tid på dagen ett visst antal timmar in i en anställds pass baserat på en viss procent av lönen eller med ett fast belopp. 

Dagsbaserat tillägg

Dagsbaserat tillägg beräknas utifrån det sammanlagda antalet timmar som arbetats en viss dag. 

Veckobaserat tillägg

Veckobaserat tillägg kan användas för att tillämpa ett tillägg efter ett visst antal arbetade timmar under en vecka.

Mer detaljerad information om lönetillägg och tillfällen då de används finns i de detaljerade anvisningarna som finns här.

Använda arbetspasstyper

Arbetspasstyper kan användas för att passvis göra lönejusteringar för en anställd, exempelvis för obetald ledighet eller frånvaro. Skapa och redigera arbetspasstyper genom att gå till Inställningar > Schema > Arbetspasstyper.

I exemplet nedan skapas en arbetspasstyp som ska användas när anställda inte kan arbeta på grund av sjukdom och då får en andel av den ordinarie lönen. Alternativet Tillåt krockande arbetspass har aktiverats i det här fallet, eftersom passtypen kanske bara gäller för en del av den anställdas pass.

Alternativet Tillåt bokning har inaktiverats eftersom ett pass som använder arbetspasstypen inte ska bytas eller ställas in som öppet. För att förhindra att en mall skriver över arbetspasstypen har alternativet Skriv över när mall rullas ut avmarkerats. Dessutom har alternativen Skrivs ut vid schemautskrift och Ta med i schemameddelande avmarkerats, samtidigt som alternativet Räknas som arbetstid aktiverats eftersom pass som markerats med den här arbetspasstypen ska räknas in i lönen.

Slutligen har arbetspasstypen ställts in så att pass som markerats med den inte räknas in i tillägg, raster eller mattillägg, och så att användningen av den inte påverkar anställda med månadslön. När arbetspasstypen har anpassats enligt kraven ovan ser den ut så här:

Mer detaljerad information om passtyper och tillfällen då de används finns i de detaljerade anvisningarna som finns här.
 

Uppdatera flera timlöner med personalgrupper

Du kan använda personalgrupper till att uppdatera timlönen för flera anställda samtidigt. Det gör du genom att gå till Medarbetare och sedan välja Personalgrupper från snabbmenyn. Där för du musen till personalgruppen, klickar på Lägg till/redigera anställda till höger på skärmen och klickar sedan på Redigera timlöner.

Där kan du ställa in en ny lön för flera anställda genom att ange lönen i fältet Ny timlön och ställa in från vilket datum den nya lönen ska gälla. Välj sedan de anställda som den nya lönen ska gälla för genom att markera kryssrutan vid deras namn och spara.

Om de anställda har olika timlön anger du Ny timlön och Giltig från vid deras namn och sparar.

Hittade du svaret?