Du kan skapa lönetillägg för att göra justeringar av den anställdas timlön eller månadslön utifrån fasta kriterier.

Gå först till Inställningar > Lönetillägg.

Välj Upprätta under Lönetillägg. Det finns flera alternativ i snabbmenyn:

Normalt tillägg

Normalt tillägg används när lönenivån ska justeras vid vissa tidpunkter på dagen eller efter ett visst antal timmar av arbetspasset. Du kan ställa in ökningen eller reduceringen av lönenivån som en procent andel av lönen eller med ett fast belopp.
 
Nedan visas ett exempel på ett normalt tillägg för personalgruppen Kockar. Efter 8,5 timmar får kockarna ett 50-procentigt tillägg på lönen, men endast för 3 timmar. Tillägget gäller för varje veckodag. Det gäller från 1 januari och eftersom det är ett löpande tillägg har det inget slutdatum. Tillägget ska inte betalas till anställda med månadslön. Om två tillägg ska tillämpas samtidigt för en anställd används endast det högre, så Tvingad utbetalning inte är markerat. Tillägget betalas inte under raster och pass som kräver att en anställd arbetar efter midnatt är tillåtna. Baserat på dessa kriterier kan inställningen se ut så här: 

Dagsbaserat tillägg

Dagsbaserat tillägg används när anställda arbetar mer än ett pass per dag. Det dagsbaserade tillägget tar hänsyn till alla arbetade timmar under en dag.

Nedan visas ett dagsbaserat tillägg som ska användas för dagar då den anställda arbetar mer än 9 timmar mellan kl. 06.00 och 21.00. En begränsning på 24 timmar gäller för det här tillägget.

Veckobaserat tillägg

Veckobaserat tillägg används för att tillämpa ett tillägg efter ett visst antal arbetade timmar under en vecka.

Nedan visas ett exempel på veckobaserat tillägg som lägger på 50 procent extra på den anställdas lön efter 40 timmars arbete under en vecka. Det här tillägget räknar arbetade timmar mellan kl. 06.00 och 21.00 och har en gräns på 58 timmar, vilket innebär att tillägget kan vara aktivt 18 timmar under en vecka.

 

Hittade du svaret?