Anställda kan tilldelas till olika säkerhetsgrupper i Planday där varje grupp har olika rättigheter. Denna funktion kan vara användbar när du lägger till chefer, till exempel gruppledare eller personalansvariga.

Det finns tre olika behörighetsnivåer som du kan tilldela en medarbetare:

Administratör:  Administratörer har fullständig administratörsåtkomst till Planday och kan visa och redigera löneinformation samt göra ändringar i alla scheman. Administratörsrollen kan lägga till och ta bort administrativa behörigheter för andra medarbetare eller inaktivera deras konton. Det rekommenderas därför att administratörsbehörighet beviljas med försiktighet.

HR-Admin:  Kan skapa nya anställda och redigera all information om dem, utom löner.

Schema-Admin:  Kan skapa och redigera scheman. Kan inte visa eller redigera löner, man kan visa lönekostnader per dag. Den här rollen kan begränsas till specifika avdelningar, vilket hindrar en anställd från att redigera arbetspass över alla avdelningar.

Följande tabell visar alla behörigheter per roll:

När du vill lägga till eller ta bort behörigheter för en anställd gör du följande:

  • Klicka på Medarbetare och sedan Anställda för att visa alla medarbetare.

  • Använd sökfunktionen eller bläddra för att hitta den medarbetare vars behörigheter du vill uppdatera.

  • Klicka på ett namn för att visa detaljer.

  • Under fältet Behörigheter kan du lägga till eller ta bort behörigheter för medarbetaren. (Obs! Om du vill göra den här åtgärden på en mobil måste du först välja Redigera högst upp till höger på skärmen.)

Begränsa behörigheter efter avdelning

Du kan begränsa behörigheter för administratörer efter avdelning. Du kan till exempel ha två schemaadministratörer som bara har åtkomst till den avdelningen som de ansvarar för.

När du vill anpassa dessa inställningar gör du följande:

  • Klicka på Medarbetare och sedan Anställda för att visa alla medarbetare.

  • Längst ner på skärmen klickar du på Administratör, HR-Admin eller Schema-Admin.

  • Placera markören över medarbetaren och klicka på nyckelikonen.

  • På menyn Tillgång till avdelningar kan du nu tilldela avdelningsåtkomst.

Obs! Om ditt företag använder ”Primär avdelning” och du aktiverar den inställningen medan du lägger till en anställd i en säkerhetsgrupp, kan du bara administrera anställda som också har aktiverat inställningen Primär avdelning:

Hittade du svaret?