Använd Kontraktsregler till att jämföra dina anställdas schemalagda timmar med deras avtalstimmar i schemat.
 

Skapa kontraktsregler

Börja med att ange information om kontraktsreglerna och tilldela dem sedan den relevanta anställda. Det gör du genom att gå till:

Inställningar > Kontraktsregler > Skapa kontraktsregel.

Ge kontraktsregeln ett namn, ange en beskrivning och välj Nytt intervall. Om du har konfigurerat en kontraktsregel med flera intervall kan du ställa in ett av intervallen som primärt, så att det syns i schemat (vecka, månad eller år).
 

Sedan anger du värdena för kontraktsregeln och sparar. Startdatum är den dag varifrån de schemalagda timmarna börjar räknas. Om till exempel startdatum är inställd på 1 juni med en intervallängd på 1 vecka och 40 timmar totalt, kan vi förvänta oss 40 timmars arbete från den 1:a till den 7:e, den 8:e till den 14:e och så vidare.
 

Om vissa arbetspasstyper ska undantas från kontraktsregeln kan du avmarkera dem genom att gå till Gäller för > Arbetspasstyper. I exemplet nedan undantas utbildningstimmar från den anställdas minsta antal timmar varje vecka.

Tilldela anställda kontraktsregler 

Så här tilldelar du en kontraktsregel till en anställd:

  1. Välj Medarbetare.

  2. För musen till den anställdas namn och välj pennan för att redigera.

3. Välj kontraktsregeln som behövs i snabbmenyn och spara (som visas nedan).
 

Läsa information om en kontraktsregel i schemat

När du öppnar schemat visas status med färgkod bredvid anställda som har en konfigurerad kontraktsregel. De tre olika statusarna som beskrivs nedan anger om medarbetaren är på väg att uppfylla kontraktsreglerna:

Grön – Den anställda har schemalagts för rätt antal timmar.

Gul – Den anställda har inte schemalagts för tillräckligt många timmar.

Röd – Den anställda har schemalagts för alltför många timmar.

Om du vill se om anställdas schemalagda timmar motsvarar deras kontraktsregler för du musen till statusikonen vid deras namn. Där visas avvikelsen i timmar, vilket är detsamma som skillnaden mellan timmarna som anges i kontraktsregeln och de schemalagda timmarna för den anställda.
 

Välj ikonen för att få en mer detaljerad vy av kontraktsregeln och för att växla till andra intervall om fler än ett har konfigurerats.

Hittade du svaret?