I Planday kan du hålla reda på de anställdas semestrar. Anställda kan ansöka om semester för en specifik dag eller period. Som chef får du ett meddelande när någon ber om semester och kan utföra lämpliga åtgärder omedelbart.
Observera att det just nu kanske inte utlöses någon notifiering om en anställd gör en semesteransökan via mobilappen.

Konfigurera kontotyp

Innan du kan börja använda semestermodulen måste du skapa en frånvarotyp.

Öppna Inställningar > Frånvaro, Övertid, Semester > Kontotyper och välj + Semesterkonto.

Namn: Semester, Föräldraledig eller liknande.

Betalning: Standardalternativet är Beroende på saldot. Behåll det här alternativet såvida du inte arbetar med anställda med månadsbetalning och behöver använda semester utan betalning.

Startvärde: Vi rekommenderar ”0” men vissa anställda med månadsbetalning börjar ett semesterår med 25 dagar. Du kan ändra detta värde för en specifik anställd.

Brytdatum: Vi rekommenderar ”01/01” vilket anger att semesterkontot börjar och slutar 1 januari. Om 1 maj är standard för ditt land ställer du in värdet ”01/05”.

Förnya automatiskt: Vi rekommenderar ”Ja”. Om du lämnar detta alternativ avmarkerat förnyas inte kontot automatiskt och du måste manuellt skapa nya konton varje år när de gamla slutar gälla.

Tillåt negativt saldo: Vi rekommenderar ”Ja”. Om du lämnar alternativet avmarkerat tillåts inte negativa värden. Om en anställd har ett saldo på 5 dagar och begär 7 dagar kan han/hon inte be om semester i den perioden eftersom kostnaden överskrider saldot.

Inställningar: Om du har mer än ett konto och du vill att anställda ska använda en kontotyp innan de kan använda en annan kontotyp kan du göra dessa inställningar här.

Avdelning, personalgrupper och personaltyper: Med dessa alternativ kan du begränsa vilka anställda som kan använda ett specifikt semesterkonto som du skapar. Om du till exempel vill använda semester i en specifik avdelning så kan du begränsa åtkomsten med detta alternativ.

Helgdagskalender: Om ditt Planday-företag har en heldagskalender kan du länka kalendern till semesterkontot. När helgdagskalendern har associerats påverkar den kostnaden för semestrar som har skapats/begärts. Anta till exempel att en anställd begär semester från måndag till fredag (5 dagar). Om tisdag är en helgdag blir den föreslagna kostnaden 4 dagar istället för 5.

Kom ihåg att spara kontotyp innan du avslutar.
 

Skapa semesterkonton

Öppna Schema > Semesterkonton > Skapa konto (för en anställd i taget) eller Skapa konton (för flera konton samtidigt)

När kontot har skapats kan Startsaldo justeras om så krävs.

Obs! Om du vill att Planday ska beräkna en dags semester per veckodag, anger du ett värde i fältet Timmar/månad i detaljerna för en enskild medarbetare. Om anställda inte har ett fast värde eller betalas per timma rekommenderas det att du anger ”1” och sparar.

Godkänd semester

När en anställd har bett om semester och du har godkänt det, visas det under schemat.
Godkända semestrar hindrar dig inte från att schemalägga en anställd, men deras namn markeras med rött i väljaren. Om en anställd har ett arbetspass under semestern, till exempel om du introducerar en mall efter att semestern har godkänts, markeras det med en ikon i arbetspasset.

Det går inte att redigera godkända semestrar. Istället kan du radera semestern och sedan skapa en ny semester som uppfyller de nya kraven.

Hittade du svaret?