Följ dessa anvisningar för att förbereda en lönekörning mot Hogia Lön Plus. Använder du Hogia Lön? Läs vår guide.

1. Aktivera Hogia

Börja med att aktivera Hogia från våran integrations sida i Planday > Inställningar > Integrationer > Översikt

Klickar på Administrera för att välja om du vill inkludera belopp i lönefilen eller ej.

Du kan också lägga till lönearter som du vill ska summeras inom löneperioden, vi rekommenderar att man summerar lönearten för timlön, periodens arbetade timmar och lönearterna för alla lönetillägg. På så sätt får man in 1 rad i Hogia som talar om t.ex hur många OB timmar det var totalt under perioden.

Väljer du att inte summera några lönearter skrivs varje post ut på en egen rad med specificerat datum (bra för frånvaro etc.)

Se video:

2. Ställ in personuppgifter och lönearter i Planday, dessa ska stämma överens mot Hogias register

A) Anställningsnummer, personaltyp och lön

B) Lönearter

Börja med att ta ut följande listor från Hogia:

  • Personkort (inkl lön och personuppgifter)

  • Förenklad löneartslista

  • Avvikelseartslista

Dessa hittar du under:

Hogia > Analys > Rapporter > fliken Register

Markera Personkort, Förkortad löneartslista, Avvikelseartslista

Tryck på Bildskärm > Skriv ut

Se video:

A) Ställ in anställningsnummer, personaltyp och lön i Planday:

Planday > HR > Anställda > Redigera den anställde

Se video:

B) Ställ in lönearter i Planday:

(Följande är standardlönearter men kan skilja sig från verksamhet till verksamhet om dessa ändrats)

Timlön: L010

(Planday >Inställningar > Lön > Allmänt > Lönearter > Arbetade timmar)

Månadslön: MÅN

(Planday > Inställningar > Lön > Allmänt > Lönearter > Månadslön. Eller på den anställde där månadslön anges)

Periodens arbetade timmar: L031

(sätts vid timlönen på den månadsavlönade, på varje personalgrupp)

OB tillägg 1-5: L310-L314

(Planday > Inställningar > Lön > Lönetillägg)

Kostavdrag: L843

(Planday > Inställningar > Lön > Kostförmån och Kostavdrag)

Se video:

3. Frånvaro

I Hogia lön plus så finns det en möjlighet att använda avvikelsearter vid import av tidunderlag. Avvikelsearter fungerar ungefär på samma sätt som frånvarostödet och underlättar hanteringen av frånvaro avsevärt! Här räcker det med om du anger ”Sjuk” i Planday och sedan känner Hogia av om det är första eller andra sjukdag, och lägger till alla bakomliggande lönearter o.s.v.

Om du är osäker på om du har avvikelsearter i Hogia, kontakta Hogias support för att sätta upp detta.

Ställ in dessa avvikelsearter under Planday > Inställningar > Schema > Arbetspasstyper

(Följande är standard avvikelseearter men kan skilja sig från verksamhet till verksamhet)

Sjukdag KARENS: A600

Sjukdag 2-14: A600

Sjukdag 15+: A600

Föräldraledig: A615

Tjänstledig: A630

VAB (vård av barn): A610

Semesterkontot: A503

(Planday > Inställningar > Frånvaro > Kontotyper > Redigera semesterkontot > Fliken lön)

Se video:

4. Kontrollera inställningar i Hogia:

Är månadslön & timlön inställt på den anställde?

Hogia > Anställda > Välj anställd > Personliga löneuppgifter

Kontrollera att månadslön eller timlön + P8 Arbetstid/vecka är inställt (detta för att sjuklön ska kunna beräknas korrekt)

Används resultatenheter?

Gå till Hogia > Anställda > Välj anställd > Statistik mm. för att se vilka resultatenheter som används, notera dessa.

Resultatenheterna ska ställas in i Planday, här kan vi använda Avdelningsnummer.

Planday > HR > Avdelningar > Redigera > Fliken Utökad info > Avdelningsnummer

Kontrollera också under Planday > Inställningar > Lön > Allmänt att vi har kryssat för ”Gruppera per avdelning”

Kontrollera arbetsschema

OBS Månadsavlönade medarbetare måste ligga på ett schema, antingen förinställt i Hogia - eller importerat från Planday, schemainformation krävs för att avvikelser ska kunna importeras.

Hogia > Anställda > Välj anställd > Schema

Se video:

Ignorerera lönearter

I detta exempel vill vi inte exportera lönearten för månadslön eftersom den redan är inlagd som en återkommande post i Hogia, så här gör du för att exkludera den ifrån lönefilen:

5. Gör lönekörningen i Hogia

Börja med att göra en testimport av 1-2 anställda för att se om det fungerar, det är enklare att felsöka om något problem uppstår än om vi skulle importera 30 medarbetare på en och samma gång.

Innan du importerar något till Hogia, gå igenom PDF rapporten grundligt för att säkerställa att underlaget är korrekt

1. Ta ut lönefilerna i Planday (Planday > Lön > Exportera lön), ladda ner dessa 3 format:

Hogia lön plus 214007

Hogia lön plus 214006 (personschema)

PDF Rapport (kan användas som underlag för att se att allting kommit in korrekt i Hogia)

Spara ner dessa på din dator

2. Gå till Hogia och välj Arkiv > Import > Arbetsschema - för att importera personschemat

Gå till Hogia och välj Arkiv > Import > Löneberedning - för att importa lönetransaktionerna

Välj den mapp där du har lagt lönefilen du exporterade från Planday och klicka på OK

En lista upp över vad som kommer importeras och för vem kommer upp, klicka på Importera.

Här kommer en förhandsgranskning upp, klicka på Stäng och Stäng igen.

För att få upp löneberedningen klicka på Beredning och välj den anställde.

Kontrollera mot PDF rapporten att rätt underlag har kommit in. Gör eventuella justeringar och klicka sedan på OK & Nästa

Om denna lönekörning var ett test så ska vi radera datan inför nästa gång, Dubbelklicka på varje rad i löneberedningen så att den tas bort – gör detta tills alla rader och info har försvunnit från den anställde

Klicka sedan på OK & Nästa

Då först är datan raderad på den anställde så att vi kan göra om importen om något ska ändras i Planday.

Viktigt att veta också är att efter att vi gjort en import i Hogia så raderas importfilen.

Se video:

6. Vanliga problem & felsökning

Generellt så fungerar importen riktigt bra, inga problem att importera både timanställda och månadsavlönade på en och samma gång.

Och skulle det ej fungera så får man ett felmeddelande vid inläsningen, det kan vara anställningsnummer eller löneart som inte stämmer överens.

7. Importera lönespecar i Planday

Ta ut en lönespec i Hogia av format PDF som innehåller allas lönespecar, denna måste innehålla namn, anställningsnummer och personnummer för att Planday ska kunna koppla dem rätt.

Gör följande i Hogia för att ta ut denna PDF fil:

Hogia > Analys > Rapporter > Lönespecifikation > Kryssa för ’Skriv ut personnummer’ > OK > Bildskärm > Export > PDF format > OK.

Gå sedan till Planday > Lön > Importera lönebesked och välj datum för löneperioden och format Hogia, välj PDF filen som du nyss exporterade från Hogia och klicka på Importera

8. Semesterersättning

Sköts i Hogia på beredningen, normalt sätt lägger man manuellt på löneart 016 (Sem.lön löpande, timavl) och den beräknar ut 12% på timlön + Semesterlönegrundande frånvarotimmar.

Hittade du svaret?