Digitale kontrakter i Planday

Instrukser for å opprette arbeidsavtaler og sende dem til signering i Planday

Anton E avatar
Skrevet av Anton E
Oppdatert over en uke siden

Før du starter

Denne artikkelen er ment til deg som allerede har lastet opp eller opprettet en kontraktsmal i Planday som inneholder flettefelter. Hvis du ikke har en kontraktsmal, så se vår hjelpeartikkel.

Opprett kontrakt

Gå til: Medarbeidere > Kontrakter.

  • Klikk Opprett kontrakt.

  • I vinduet som kommer opp velger du kontraktsmalen du vil bruke fra listen.

  • Velg eventuelt personalgruppen(e) du vil at kontrakten skal gjelde for og eventuelt en kontaktperson hvis dette fremgår av kontrakten.

Kontroller den ferdige kontrakten

Kontroller at kontrakten automatisk har innhentet riktig info om medarbeideren. Flettefeltene henter data fra medarbeiderens profil. Dersom noe mangler, må dette legges til i medarbeideren profil.

Underskriv kontrakten

Klikk «Underskriv digitalt» for å signere kontrakten og sende den til medarbeideren for signering.

Skriv ditt navn og klikk «Underskriv og send til medarbeideren». (Hvis du har mange medarbeidere kan det være lurt å lagre signaturen ved å huke av (for) «Lagre signatur»).

Du kan velge om medarbeideren skal være påtvunget å signere før de kan bruke Planday. Altså, velger du «Nei» på «Tillat adgang», betyr det at medarbeideren ikke har adgang til funksjonene i Planday eller stemplingsuret før de har signert.

Vent på at medarbeideren signerer

På den ansattes forside vil kontrakten ligge i seksjonen, Avventer handling, helt til den er signert. Det vil se ut som bildet nedenfor.

Du vil motta en melding når de har signert.

Du finner kontraktene du har sendt til signering under Medarbeidere > Kontrakter > Avventer handling.

Gjenta

Hver medarbeiders kontrakt må sendes ut hver for seg. Gjenta fra steg 1 for hver medarbeider.


ℹ️ Trenger du mer hjelp?

🔍 Søk i Help Center | Se Videoopplæringer på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 For personlig support
Logg på Planday og kontakt supportteamet vårt via det blå ikonet nederst hvis du har flere spørsmål, eller bestill et en-til-en-opplæringsøkt med en ekspert.

Svarte dette på spørsmålet?