Tildeling av tilgangsnivåer til ansatte

Gi ansatte ulike tilgangsnivåer og roller, som f.eks. administrator, vaktplanadministrator eller HR-Admin, og deleger ansvar per avdeling.

J
Skrevet av Justine
Oppdatert over en uke siden

🎯 For administratorer som ønsker å gi medarbeidere mer eller mindre tilgang i Planday. Les mer om hvert enkelt tilgangsnivå og hvilken sikkerhet hver rettighet har i Översikt av behörighetsnivåer i Planday.


Hva er tilgangsnivåer

Medarbeidere kan tildeles forskjellige tilgangsnivåer i Planday, hvor de ulike nivåene hver for seg gir ulike tillatelser. Tilgangsnivåer styrer hvilken tilgang en medarbeider har til funksjonene i Planday, hvilket kan være hensiktsmessig dersom en medarbeider skal ha lederansvar som for eksempel en vaktplanlegger.


Tildel, rediger eller slett et tilgangsnivå for en medarbeider

Du kan tildele, redigere eller slette tilgangsnivåene til en medarbeider på to måter ved å følge disse trinnene:

  1. Klikk på Medarbeidere for å vise alle medarbeidere.

  2. Bruk søkefunksjonen eller scroll ned for å finne medarbeideren du ønsker å endre tilgangsnivået for.

  3. Klikk på medarbeiderens navn for å se detaljene.

  4. Gå til feltet Tilgangsnivåer og klikk enten + Legg til for å tilføye, eller ✏️ for å redigere eller slette tilgangsnivåene for medarbeideren. (Merk: Dersom du utfører denne handlingen på en mobilenhet, skal du først velge Rediger øverst på skjermen.)

Patricks_Screenshots_DE.001.png

Du kan også komme til tilgangsnivåene om du trykker deg inn på medarbeiderkortet, ved å gå til den nye fanen kalt Avanserte innstillinger som vist under:

Patricks_Screenshots_DE.001.png

Begrens tilgangsnivået etter avdeling

Du kan begrense alle tilgangsnivåene til kun en eller noen avdelinger. F.eks. kan man ha to vaktplan admins, som hver for seg kun har adgang til den avdelingen de styrer.

Du kan begrense tilgangsnivåene ved å følge trinnene under:

  1. Klikk på Medarbeidere for å se alle medarbeidere.

  2. Klikk på navnet medarbeideren du ønsker å begrense tilgangsnivået på.

  3. Klikk på det Tilgangsnivået du ønsker å begrense.

  4. Under Avdelingstilgang, klikk Velg > Velg avdelinger og velg de avdelingene som tilgangsnivåene skal begrenses til. Dette kan også gjøres når man tildeler et nytt tilgangsnivå.

  5. Velg Lagre for å lagre endringene.

Merk følgende: Hvis din virksomhet benytter seg av primære avdelinger, kan du velge om tillatelsene skal være gjeldende for alle medarbeidere som ligger inne i avdelingen, eller om det kun skal være gjeldende for medarbeidere som har avdelingen som sin primæravdeling.


Se relevante artikler:

ℹ️ Trenger du mer hjelp?

🔍 Søk i Help Center | Se Videoopplæringer på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 For personlig support
Logg på Planday og kontakt supportteamet vårt via det blå ikonet nederst hvis du har flere spørsmål, eller bestill et en-til-en-opplæringsøkt med en ekspert.

Svarte dette på spørsmålet?