Alla samlingar
Integrationer
Löneintegrationer
Fortnox integration – Exportera löneunderlag
Fortnox integration – Exportera löneunderlag

Skapa dina lönerapporter i Planday och importera dem till Fortnox med hjälp av en XML-fil.

Saad Saeed avatar
Skrivet av Saad Saeed
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

🎯 För administratörer som förlitar sig på den äldre Fortnox-integrationen med hjälp av en exportfil.

Se ytterligare information:


Aktivera Fortnox

Börja med att aktivera Fortnox exportmodul från Plandays integrationssida.

Gå till Inställningar > Integrationer > Översikt, leta efter Fortnox exportfil, eller sök efter den, och tryck på Anslut. Om du planerar att använda Fortnox kostnadsställefunktionalitet ska du se till att markera kryssrutan för Inkludera avdelningsnummer (Fortnox kostnadsställe) och trycka på Aktivera.

Planday EN Screenshots for HC.001.png

Ställ in Planday för export

Ställ in anställningsnummer och registreringskoder i Planday för att matcha dem i Fortnox.

Ställ in anställningsnummer: Planday > Medarbetare > Anställda > Redigera anställd och lägg till Anställningsnr under Lön.

Planday EN Screenshots for HC.001.png

Ställ in registreringskoder: Vårat filformat för Fortnox använder registreringskoder istället för lönearter. Här nedan listas de vanligaste registreringskoderna och vart i Planday de ska ställas in.

Gå till Planday > Inställningar > Lön > Allmänt > Lönearter > Arbetade timmar.

Lägg in löneart för arbetade timmar (timlön): ARB

Planday EN Screenshots for HC.001.png

Du måste också se till att den fasta anställdas arbetade timmar exporteras med registreringskoden: TID

Detta måste göras för varje månadsavlönad medarbetare och varje personalgrupp som de är kopplade till. Gå till Medarbetare > Anställda > Redigera den anställde > Fliken Anställning > Personalgrupper > Redigera.

Här ska du sedan fylla i löneart "TID" och giltigt från datum. (tänk föregående månad om du vill ta ut underlag för föregående månad.)

Planday EN Screenshots for HC.001.png

Utesluta fast avlönade medarbetare

Oftast ligger de månadsavlönade medarbetarna på ett schema i Fortnox. Det är då viktigt att inte exportera ordinarie arbetad tid eftersom det kan resultera i dubbeltimmar i kalendariet.

Du kan exkludera/ignorera registreringskoden TID från Fortnox-filen. Detta gör du genom att gå till Planday > Inställningar > Lön > Utskrifter > Ignorera lönearter > Upprätta.

Planday EN Screenshots for HC.001.png

I detta exempel är TID angivet till exkludering, vilket innebär att inga ordinarie arbetstimmar för månadsavlönade exporteras till Fortnox.


Ange Löneart för Arbetspasstyper

Gå till Planday > Inställningar > Schema > Arbetspasstyper och lägg in registreringskoder för de olika passtyperna:

 • VAB (Vård av barn): VAB

 • Föräldraledig: FPE

 • Tjänstledig: TJL

 • Semester: SEM

 • Sjuk: SJK

 • Kompledig: KOM

 • Permission: PEM

 • Pappaledig: PAP

 • Uttag komptid : KOM

 • Komptid 1* : NV9

 • Komptid 1,5* : ÖK1

 • Komptid 2* : ÖK2

‎Planday EN Screenshots for HC.‎001.png

Ange Lönearter för Lönetillägg

Gå till Planday > Inställningar > Lön > Lönetillägg Och lägg in registreringskoder för OB-tilläggen:

 • OB 1: OB1

 • OB 2: OB2

 • OB 3: OB3

 • OB 4: OB4

 • OB 5: OB5

Planday EN Screenshots for HC.001.png

Ange Lönearter för Kostförmån och kostavdrag

Gå till Planday > Inställningar > Lön > Kostförmån och Kostavdrag - och lägg in lönearterna:

 • Kostavdrag: 322

 • Kostförmån: 32

Nedan finner ni två skärmbilder som visar hur Kostavdraget och Kostförmånen ska vara inställt:

Planday EN Screenshots for HC.001.png

Skapa en rapport för löneexport

Gå till Lön > Löneexport i Planday.

Välj löneperioder (standard alla) och datumintervall för att begränsa omfattningen av din rapport. Välj de avdelningar och personaltyper som du vill inkludera i rapporten.

💡 Börja med att göra en testexport för en anställd. Det är lättare att felsöka med en jämfört med många anställdas data. Att generera en rapport ändrar inte någon lönedata i Planday.

Välj Fortnox i rullgardinsmenyn för filformat och tryck på knappen Förbered rapport.

Planday EN Screenshots for HC.001.png

Se till att ladda ner PDF-rapporten och Fortnox XML-fil så att du kan kontrollera att allt har importerats korrekt till Fortnox.

Planday EN Screenshots for HC.001.png

När du har XML-filen som genererats från Planday går du till Fortnox och Lön > Importera löneunderlag. Välj den Fortnox-fil som du har exporterat från Planday och fortsätt. Om importen lyckas kommer du att få ett meddelande om detta. Om importen misslyckas visas meddelandet "Importen misslyckades" följt av en felbeskrivning, t.ex. anställningsnummer eller registreringskoder som inte matchar.

Om denna lönekörning var ett test bör du radera uppgifterna i Fortnox inför nästa gång. Detta gör du genom att klicka på Lön > Importhistorik > Ångra import.


Exportera lönedata till Fortnox: Avdelningsnummer

Du kan nu lägga till dina kostnadsställen som avdelningsnummer i Planday, för att exportera i din Fortnox-fil. Om du lägger till ett avdelningsnummer under Medarbetare > Avdelningar kommer du att kunna se detta i Fortnox XML-filen enligt exemplet nedan:

<resenheter>
<resenhet dim="1" id="{Avdelningsnummer}"/>
</resenheter>


Observera att ditt avdelningsnummer ska vara två till sex tecken långt (00-999999). Se även till att Fortnox är inställt för att stödja kostnadsställen under Inställningar > Bokföring > Kostnadsställen och att du har skapat motsvarande kostnadsställen under kostnadsställen Register > Kostnadsställen, annars fungerar inte fil-importen från Planday.

Planday EN Screenshots for HC.001.png
Planday EN Screenshots for HC.002.png

Om du inte vill inkludera kostnadsställen från Planday, navigera till Inställningar > Integrationer > Fortnox exportfil > Administrera > Avmarkera "Inkludera avdelningsnummer (Fortnox kostnadsställe)".

Planday EN Screenshots for HC.001.png

Se relaterade artiklar:

ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.

Fick du svar på din fråga?