Alla samlingar
Integrationer
Löneintegrationer
Visma Lön 300/600 integration – FAQs och felsökning
Visma Lön 300/600 integration – FAQs och felsökning

Hitta svar på vanliga frågor.

Anton E avatar
Skrivet av Anton E
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

🎯 För administratörer som vill integrera Visma Lön 300/600 med Planday.
Letar du efter installationsguiden för Visma? Se Visma Lön 300/600 integration – Exportera löneunderlag.


Vanliga problem och felsökning

Vid en misslyckad import får man oftast felmeddelandet ”Importen misslyckades”. Detta kan bero på en mängd olika saker:

Är lönefilen skapad i Microsoft Edge?

Vi har upplevt problem med att filformatet ändras om man tar ut filen från Microsoft Edge. Rätt format ska vara .tlu och fungerar bäst om man tar ut filen från Google Chrome.


Stämmer datumen på lönefilen överens med datumen för lönekörningen i Visma?

Kontrollera att datumen stämmer överens.


Stämmer alla uppgifter mellan Planday och Visma?

- Företagsnamn
- Organisations nummer
- För- och efternamn
- Anställningsnummer
- Tidkoder/Lönearter
- Resultatenheter/avdelningsnummer måste stämma överens.


Är alla tidkoder och lönearter kopplade?

Se till att alla lönearter är kopplade till rätt tidkoder i Visma.
Arkiv > Inställningar > Företagsinställningar > Integrationer > Tidkoder.


Är medarbetaren inställd på schemalagd arbetstid i Visma?

Timanställda ska ligga på ”Oregelbunden arbetstid” i Visma. Månadsavlönade ska ligga på önskat schema, här importeras endast ev. OB och avvikelser.


Används resultatenheter i Visma?

Då behöver avdelningsnummer i Planday stämma överens med resultatenhetens ID


Fördelning av normalarbetstiden per resultatenhet saknas i filen.

Om resultatenheter används så kan man vid import få detta felmeddelande <Fördelning av normalarbetstiden per resultatenhet saknas i filen>. Det betyder inte alltid att det är något som är fel, men gå vidare i lönekörningen och se om timlön och OB etc har kopplats till rätt resultatenhet, se nedan:

image.png

Som i det här fallet har ej OB-tilläggen kopplats rätt. Då behöver ni gå in på den anställde i Visma och ta bort resultatenheten. Lägg sedan till den på nytt och gör lönekörningen igen.


Har medarbetaren jobbat inom olika resultatenheter?

Om flera resultatenheter används och medarbetaren jobbar mellan dessa så måste själva fördelningen göras procentuellt i Visma. Timmarna kommer alltså inte delas upp automatiskt till respektive resultatenhet – det är tyvärr inte möjligt att göra vid en import av tidredovisning.


Semesterersättning

Semesterersättning läggs till i Visma antingen manuellt vid lönekörningen eller som en fast återkommande post på medarbetaren.


Summor/löner:

Summor som löner, lönetillägg m.m. ställs in i Visma och exporteras inte från Planday. Detta görs oftast inne på medarbetaren, även OB-ersättningen ställs in individuellt.​


OB-tillägg läggs till som en rad per dag i Visma:

Det kan se lite rörigt ut på lönespecifikationen då OB-tilläggen läggs till som en rad per dag. För att ändra detta, gå till: Visma > Arkiv > Inställningar > Företagsinställningar > Utskrifter mm. Kryssa i ”Slå samman lika lönespecifikationsrader” så summeras det istället. Summeringen sker då först på utskriften av lönespecifikationen.


Olika organisationsnummer i filen:

Om ni har flera bolag i er Planday portal behöver ni ändra företagsnamn och organisationsnummer i filen innan den importeras in i Visma.


Se relaterade artiklar:

ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.

Fick du svar på din fråga?