Alla samlingar
Medarbetare
Anpassning av medarbetare
Information för anställda: inställningar för synlighet och åtkomst
Information för anställda: inställningar för synlighet och åtkomst
Saad Saeed avatar
Skrivet av Saad Saeed
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Information är värdefull och ibland privat. Det betyder att du kan behöva finjustera vilka uppgifter för anställda som ska synas runt om i organisationen.

Förut kunde anställda se kollegors förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer när offentlig information var aktiverad (före december 2019). Nu är det möjligt att:

  • begränsa kontaktinformation så att bara för- och efternamn är synliga

  • anpassa och utveckla informationen som visas genom att ställa in vilken standard och vilka anpassade fält som ska vara synliga för dina anställda.

Du kan konfigurera uppgifterna i Inställningar > Medarbetare > Anställda, om du ingår i Säkerhetsgruppen för administratörer och HR-chefer.

Du kan se skillnaderna mellan behörighetsnivåerna här.

Synligheten för en anställds post kan ändras på sidan med uppgifter (Medarbetare > välj Anställd > Redigera ✎ ). När den slås av är den anställda inte synlig för sina kollegor i listan med anställda.

När Synlig kontaktinfo inaktiveras är den anställda inte synlig för sina kollegor i listan över medarbetare (detta gäller både webbplattformen och mobilappen). Som chef har du däremot åtkomst till dina anställdas kontaktuppgifter oavsett inställning.
När Synlig kontaktinfo är aktiverat är förnamn och efternamn synligt för alla. Du har full kontroll över synligheten för alla andra fält inklusive: e-postadresser, telefonnummer, födelsedagar, smeknamn och anpassade fält.

Detta definierar vilken information som visas i listan med anställda från Medarbetare > Anställda > Alla anställda, på webbplattformen.
Observera att detta fungerar lite annorlunda i mobilappen, där dina anställda kan se sina kollegors telefonnummer och e-postadresser oavsett vilka fält du väljer (såvida Synlig kontaktinfo är påslaget för kollegorna i fråga).

Specialdefinierade fält Om du vill att specifik information ska visas för varje anställd, kan du skapa ditt eget anpassade fält i Inställningar > Medarbetare > Formulärinställning. Kom ihåg att du bara har åtkomst till den här sidan om du ingår i Säkerhetsgruppen för administratörer och HR-chefer.

I Formulärinställning kan du redigera fält i befintliga kategorier och skapa nya.

Om du vill lägga till ett extra fält i en befintlig kategori trycker du bara på Lägg till fält när detta är tillgängligt.

I sidopanelen som öppnas från höger kan du konfigurera:

  • Namn: vad fältet ska heta

  • Typ: vilken slags information som kan matas in i det nya fältet:i textformi numerisk formi aktiverat eller inaktiverat tillståndsom kalenderdatumbild (detta blir endast synligt i Redigera anställd – detaljerad vy.)

  • Standardvärde för fält: ska fältet vara förinställt med ett standardvärde? I så fall vilket?

  • när och hur kan administratörer/chefer visa och redigera fältet och är det ett krav?

  • ska anställda kunna visa och redigera informationen i fältet?

På samma sätt kan du lägga till en hel kategori med knappen Lägg till kategori.
Detta kan du ha användning för om du behöver lägga till mer än ett anpassat fält. Du kan använda kategorier för att gruppera fält och hålla ordning.

Tänk på att vara extra försiktig när du redigerar befintliga fält.
Ändringar i befintliga fält kan leda till att information försvinner!

Om du vill försäkra dig om att inte förlora viktiga uppgifter kan du kontakta vårt supportteam för att få hjälp. Vid behov kan vårt supportteam också hjälpa dig med ytterligare begränsningar (till exempel att dölja hela kategorin Medarbetare).


ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.

Fick du svar på din fråga?