Alla samlingar
Medarbetare
Hantera dina anställda — grunderna
Tilldela behörighetsnivåer till anställda
Tilldela behörighetsnivåer till anställda

Tilldela anställda ytterligare behörigheter, t.ex. administratör, schema-ansvarig eller personalansvarig, och delegera ansvar per avdelning.

Anton E avatar
Skrivet av Anton E
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

🎯 För administratörer som vill ge anställda mer eller mindre tillgång till Planday.

Läs mer om vad behörighetsnivåer är och hur de fungerar i artikeln Översikt över behörighetsnivåer i Planday.


Vad är behörighetsnivåer?

I Planday kan de anställda tilldelas olika behörighetsnivåer. Detta om du önskar att de ska ha åtkomst till mer ansvarstagande områden som t.ex. schemaläggning, tidsrapportering eller utdrag av exportfiler.

Det är möjligt att begränsa behörighetsnivåerna per avdelning. Detta innebär att en anställd med rollen Schema-admin kan begränsas till att endast hantera eller ändra det schema som tillhör deras avdelning.


Tilldela eller redigera behörighetsnivån för en anställd

Du kan lägga till eller ta bort behörigheter för en anställd genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på Medarbetare och sedan Anställda för att visa alla medarbetare.

  2. Använd sökfunktionen eller scrolla ner för att hitta den medarbetare vars behörigheter du vill redigera.

  3. Klicka på medarbetarens namn för att visa detaljer.

  4. Gå til fältet Behörighetsnivåer och klicka på antingen Lägg till för att lägga till, eller ✏️ för att ta bort eller redigera åtkomsten för medarbetaren. (Obs: Om du utför denna åtgärd på en mobilenhet måste du först välja Redigera högst upp på skärmen.

Patricks_Screenshots_DE.001.png

Alternativt kan du också komma åt behörighetsnivåerna från fullredigerings-vyn genom att gå till den nya fliken som heter Avancerade inställningar som visas nedan:

Patricks_Screenshots_DE.001.png

Observera att alternativet Inkludera framtida avdelningar blir tillgängligt när du väljer alla avdelningar. Detta innebär att den här medarbetaren kommer att få den valda åtkomstnivån på alla nya avdelningar du skapar. Du kan t.ex. ställa in detta så att din HR-chef alltid har åtkomst till alla framtida avdelningar som du skapar.


Begränsa behörighetsnivån per avdelning

Du kan begränsa alla behörighetsnivåer till att endast gälla för vissa avdelningar. Du kan t.ex. ha två schema-administratörer som endast har tillgång till den avdelningen de ansvarar för.

Du kan justera dessa inställningar genom att följa stegen nedan:

  1. Klicka på Medarbetare för att se alla anställda.

  2. Klicka på namnet på den anställde du vill begränsa behörighet för.

  3. Klicka på den Behörighetsnivå du du vill begränsa.

  4. Under Avdelningsbehörighet, klicka på Välj > Välj avdelningar och välj de avdelningar som rättigheterna ska begränsas till. Detta kan också göras när du tilldelar en ny behörighetsnivå.

  5. Välj Spara för att spara ändringarna.


Observera: Om ditt företag använder funktionen Primära avdelningar kan du välja om behörighetsnivån för varje avdelning ska gälla för alla anställda eller endast för medarbetare som har avdelningen som sin primära.


Se relaterade artiklar:

ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.

Fick du svar på din fråga?