Alle samlinger
Integrasjoner
Lønnsintegrasjoner
Visma.net Payroll integrasjon – Installasjonsguide med Planday
Visma.net Payroll integrasjon – Installasjonsguide med Planday

Bruk Visma.net Payroll sammen med Planday

Anton E avatar
Skrevet av Anton E
Oppdatert over en uke siden

Bruker du Visma.net Payroll til lønnskjøring kan du eksportere lønnsgrunnlaget fra Planday og importere det til Visma.net Payroll. Du kan også importere lønnslipper fra Lessor til Planday, slik at disse blir tilgjengelige for medarbeiderne i Planday.


Følg stegene under for en rask og enkel lønnskjøring.

Aktiver eksportmuligheten for Visma.net Payroll

Logg inn på Planday og gå til Innstillinger > Integrasjoner > Oversikt. Finn Visma.net Payroll og klikk på Aktiver.
Huk av for om du ønsker å inkludere lønnssatser i den eksporterte filen eller ikke. Om du gjør det, må alle lønnssater for timelønnede og månedslønnede legges inn i Planday og være korrekt, og da er det Planday som styrer satsene. Om du ikke huker av, må alle lønnssatser ligge inne i Visma.net Payroll og styres derfra.
Huk av for om du ønsker å inkludere avdelingsnummer, som er numrene for ulike kostsentere, om du har det.

Registrer lønnsarter og ansattnummer

For at Visma.net Payroll skal gjenkjenne data fra Planday må du registrere ansattnummer og lønnsarter fra Visma.net Payroll i Planday.

Ansattnummer
Du registrer ansattnummer fra Visma.net Payroll på hver medarbeider i Planday ved å gå til Medarbeidere i toppmenyen. Herfra klikker du deg inn på medarbeiderkortet til medarbeiderne ved å trykke på Rediger eller redigeringspennen. Inne på medarbeiderkortet finner du feltet Ansattnummer.

Lønnsarter

Lønnsarter brukes for at Visma.net Payroll skal gjenkjenne hvilke lønnsdata som leses inn for hver medarbeider. Fastlønn og timelønn har hver sin lønnsart, og det samme har eksempelvis forskjellige lønnstillegg.


Start med å legge til lønnsarter for timelønn og månedslønn fra Innstillinger > Lønn > Generelt > Lønnsarter.


Lønnsarter for lønnstillegg registreres fra Innstillinger > Lønn > Lønnstillegg. Herfra kan du også opprette og redigere lønnstillegg, hvis dette ikke er på plass ennå.


Hvis du bruker vakttyper til å registrere for eksempel sykdom eller overtidstimer, så skal det også registreres lønnsarter på disse. Dette gjøres fra Innstillinger > Vaktplan > Vakttyper.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med egne lønnsarter på forskjellige personalgrupper, slik at timene skilles i lønnssystemet. Under Medarbeidere i toppmenyen finner du Personalgrupper. Inne på hver personalgruppe kan du registrere en egen lønnsarter for timene som jobbes i gruppen.

Før du eksporterer Visma.net Payroll-filen må du sjekke at alle vakter er godkjent. Det er i utgangspunktet kun godkjente vakter som inkluderes i lønnsgrunnlaget.

Eksporter Visma.net Payroll-filen

 1. Gå til Lønn > Lønnseksport

 2. Velg riktig start- og sluttdato

 3. Velg eventuelt hvilke medarbeidere som skal inkluderes

 4. Under Formater velger du Visma.net Payroll

 5. Lag rapporten og lagre filen lokalt uten å åpne den.

Importer filen til Visma.net

Hvis du ikke selv jobber i Visma.net Payroll sender du filen over til regnskapsfører, som vil følge stegene under.

 1. Logg inn i Visma.net Payroll

 2. Opprett en ny lønnskjøring

 3. Importer filen uten å åpne den ved å gå til Rutiner > Registrering > Import variable lønnsdata

Du kan lese mer om import av variable lønnsdata til Visma.net Payroll her.

Importer lønnslipper fra Visma til Planday

Lagre PDF-filen med lønnslippene på PC-en. Vi anbefaler at du sjekker at innholdet i filen er korrekt før du importerer den til Planday.

 1. Logg inn i Planday og gå til Lønn i toppmenyen. Inne på Lønn går du videre til Importer lønnslipper.

 2. Velg start- og sluttdato: Bruk samme datoer som står på lønnslippen.

 3. Eksisterende lønnslipper: Hvis det allerede er importert lønnslipper for perioden kan enten legge til de nye til de eksisterende, eller overskrive de gamle lønnslippene.

 4. Under Type velger du Lønnslipp

 5. Under Format velger du Visma

 6. Last opp filen med lønnslippene fra PC-en og klikk på Importer.

 7. Etter at lønnslippene er importert kan du kontrollere dem før du lagrer og gjør dem tilgjengelige for medarbeiderne.


ℹ️ Trenger du mer hjelp?

🔍 Søk i Help Center | Se Videoopplæringer på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 For personlig support
Logg på Planday og kontakt supportteamet vårt via det blå ikonet nederst hvis du har flere spørsmål, eller bestill et en-til-en-opplæringsøkt med en ekspert.

Svarte dette på spørsmålet?