Alla samlingar
Kom igång
Uppsättning för administratörer
Komma igång – Konfigurera din Planday konto
Komma igång – Konfigurera din Planday konto
Saad Saeed avatar
Skrivet av Saad Saeed
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det är lätt att komma igång med Planday, men innan du börjar planera och schemalägga måste du upprätta anställda i systemet. Följ stegen nedan när du vill komma igång.
Har du inte något Planday-konto? Gå till www.planday.com/signup så kan du få en 30-dagars gratis pröveperiod.
I den här artikeln använder vi en restaurang som exempel, men åtgärderna är samma för alla typer av företag och branscher.

Skapa avdelningar

I Planday organiseras ett schema i avdelningar, vilket betyder att du får ett schema per avdelning. Senare kan du tilldela dina anställda till en avdelning baserat på var i företaget de kan arbeta. Granska Plandays struktur om du vill lära dig mer om systemets logik.

 • Öppna Medarbetare > Anställda och välj Skapa en avdelning.

 • Ge avdelningen ett namn och om du redan har skapat anställda kan du lägga till dem i avdelningen.

 • Klicka på Spara.

Skapa personalgrupper

Med personalgrupper kan du organisera din personal baserat på arbetsuppgifter och kompetens och de roller de har i företaget. Med avdelningar kan du kontrollera hur anställda kan arbeta, medan personalgrupper styr vilka roller/arbetspass en anställd kan fylla. Öppna Medarbetare > Anställda > Skapa personalgrupp.
Avdelningar och personalgrupper är två huvudbyggstenar i Planday. För att få flexibilitet kan varje anställd tilldelas i flera avdelningar och personalgrupper.
När du skapar arbetspass i Planday vid ett senare tillfälle är det bara anställda som har tilldelats avdelningen och personalgruppen som ställts in för arbetspasset som kan ta sig an passet.

Följande personalgrupper är vanliga i restauranger:

 • Chef

 • Servitör

 • Bartender

 • Restaurangbiträde

Skapa en personalgrupp:

 • Öppna Medarbetare > Anställda > Skapa personalgrupp.

 • Ge personalgruppen ett namn och om du redan har skapat anställda kan du lägga till dem i personalgruppen.

 • Klicka på Spara.

Skapa anställda

Du kan nu skapa anställda och tilldela dem i avdelningar och personalgrupper baserat på vilka roller de kan fylla i företaget. Öppna Medarbetare > Anställda > Upprätta anställd.
För att dina anställda ska få tillgång till Planday så är det viktigt lägger in riktig kontaktinfo för dina anställda (e-post adress). Du kan också tilldela dina anställda i avdelningar och personalgrupper som avgör vilka arbetspass de kan fylla i Schema.

 • Öppna Medarbetare > Anställda och välj Upprätta anställd.

 • Fyll i namn och kontaktinformation.

 • Lägg till den anställde i en eller flera avdelningar.

 • Lägg till den anställde i en eller flera personalgrupper och ställ in en timlön per personalgrupp.

 • Om du vill kunna se lönekostnad i schemat.

 • Skicka inloggningsinformation till din nya personalmedlem. Informationen skickas till den e-postadress som är associerad med kontot.

 • Om du vill skicka inloggningsinformationen senare kan du skicka en massinbjudan när du är färdig med konfigurationen.

Börja schemalägga

När du har skapat avdelningar, personalgrupper och anställda är du redo att börja med schemaläggning. Öppna Schema > Schema på översta menyn. I Schema kan du arbeta i tre olika vyer: Anställda, Grupper och Funktioner. För tillfället borde du hitta allt du behöver från vyerna Anställda och Grupper. Mer information om vyn Funktioner finns i den här artikeln.

Skapa arbetspass

Om du har flera avdelningar så väljer du först vilken avdelning det är du vill skapa dina arbetspass i. Arbetspass kan skapas från tre vyer: Grupper, Anställda och Funktioner.

Flytta arbetspass genom att dra och släppa

Om du vill flytta ett arbetspass drar och släpper du det dit du vill ha det. Den här funktionen är praktisk om du tilldelar lediga arbetspass från vyn Anställda. Dra ett ledigt pass och släpp det för att tilldela det till en anställd.

Kopiera arbetspass

Du kopierar ett pass genom att hålla in Alt/Option (Mac) eller Alt (Windows) och dra det dit du vill ha det. Praktiskt om du har samma arbetsplass fler gånger i veckan.

Radera arbetspass

Du kan radera enskilda arbetspass eller radera alla pass i en viss vecka.
Radera ett enskilt arbetspass: Klicka på passet och klicka sedan på Radera längst ner i dialogrutan.
Radera alla arbetspass i en vecka: Öppna Verktyg högst upp till höger och välj Radera denna vecka.

Skapa och använda mallar

När du har bekantat dig med schemat och vill minska tiden det tar att schemalägga kan du börja använda schemamallar. Läs den här artikeln för att få mer information om mallar.

Använda stämpelklockan och godkänna tidkort

Vill du spåra dina medarbetares timmar i Planday? Med Stämpelklocka kan anställda registrera när de börjar och slutar sina arbetspass i appen, och du kan godkänna tidkort för löner i Planday. Du kan också jämföra schemalagda arbetspass med faktiska timmar som de anställda arbetar. Detta är ett praktiskt verktyg om du vill förbättra schemaläggning och hålla kostnaderna nere. Mer information om stämpelklockan finns i den här artikeln.

Bjuda in anställda

När schemat är klart och stämpelklockan är konfigurerad kan du bjuda in flera anställda på en gång.
Öppna Medarbetare > Anställda och klicka på Bjud in anställda, som du hittar under Verktyg-menyn. Du kan också filtrera efter avdelningar.
Det finns mer information om hur du bjuder in anställda i den här artikeln.

Nästa steg

När du har kommit igång med ditt första schema och du har bjudit dina anställda, kanske du vill lära dig mer om följande åtgärder:


ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.

Fick du svar på din fråga?