Förstå Plandays struktur

Här kan du läsa mer om strukturen och de mest använda termerna i Planday, samt få en mer visuell bild av Plandays struktur och organisering.

J
Skrivet av Justine
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

🎯 För administratörer som är nya i Planday. Lär mer om schemaläggning här.

I Planday finns olika nivåer av strukturer för att organisera ditt företag och dina anställda. I den här artikeln kommer du att lära dig mer om dessa nivåer, de viktigaste elementen som utgör dem och hur de kan användas för att strukturera ditt företag.

I Planday kan du strukturera din verksamhet med hjälp av Avdelningar och Personalgrupper. I schemat kan du dela in det ytterligare i Kategorier, Funktioner och Arbetspasstyper.

På nedanstående bild kan du se en generell översikt över hur strukturen kan se ut, och i slutet av denna artikel får du också ett exempel presenterat.

Patricks_Screenshots_DE.001.png
  1. Avdelning: En avdelning är en arbetsplatsenhet, som ofta skapas för varje företags fysiska plats eller för en del av verksamheten. I Planday har varje avdelning sitt egna schema, t.ex Restaurang Stockholm, Restaurang Malmö. Läs mer om detta i Skapa och redigera avdelningar.

  2. Personalgrupp: Innebär vad en anställd arbetar som, har som arbetsuppgift, funktion eller roll, t.ex. Hovmästare, Servitör, Chaufför, Receptionist, Sjuksköterska etc. En anställd kan tillhöra flera personalgrupper samtidigt, men måste vara indelad i åtminstone en för att kunna bli schemalagd. Läs mer i Skapa och redigera personalgrupper.

    Vidare kan Personaltyper användas för att definiera olika lönetyper, t.ex. timavlönad, fast lön, lärling etc. Detta kan hjälpa till att fördela till exempel lönetillägg och frånvarokonton.

  3. Kategori: Kategorier kan dela upp schemat i flera sektioner. Dessutom kan funktioner skapas under kategorier. En kategori ger möjlighet att lägga till flera underavdelningar eller fysiska platser inom samma avdelning, t.ex. restaurang och café.

  4. Funktion: Funktioner, en underkategori till Kategorier, ger medarbetaren en mer detaljerad roll inom en given personalgrupp, som förklarar vilken funktion personen har under ett arbetspass, t.ex. Servitör Lunch eller Receptionist Morgonpass. Läs mer om Kategorier och Funktioner här.

  5. Arbetspass: Med arbetspass anger du tidsperioden för den anställdes arbetstid. Varje pass kan ha högst en anställd kopplat till sig. Läs mer i Skapa, flytta, kopiera och radera arbetspass.

  6. Arbetspasstyp: En arbetspasstyp definierar en typ av pass som avviker från ett normalt pass, t.ex. sjukdom, upplärning, möte etc.


Exempel på Plandays struktur i praktiken

Här kan du se ett exempel på hur du kan bygga upp Planday med ovanstående struktur:

Patricks_Screenshots_DE.001.png

Bilden nedan illustrerar en fiktiv restaurang i Malmö som Avdeling (1).

Vissa arbetspass är tilldelade Servitör (2) Personalgrupp i Restaurang (3) Kategori.
Den anställda kommer att arbeta som Hovmästare (4) Funktion.

Medan Anna har ett normalt (5) Arbetspass från 12:00-20:00, har Moa upplärning som (6) Arbetspasstyp på sitt pass.

💡För att förstå mer om schemaläggning, kan du läsa denna samling av artiklar om schemaläggning, samt Get to know the desktop Schedule (EN).

Patricks_Screenshots_DE.001.png

Varje företag och dess personalorganisering är unik. När du konfigurerar Planday bör du välja hur du bäst utnyttjar strukturen utifrån operativa behov. Särskilt i uppstartsfasen av Planday kan det vara värdefullt att läsa denna artikel för att få en bättre överblick.


Se relaterade artiklar:

ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.

Fick du svar på din fråga?