Alle samlinger
Kontrakter og dokumenter
Dokumenter
Slik laster du opp filer og dokumenter
Slik laster du opp filer og dokumenter
Anton E avatar
Skrevet av Anton E
Oppdatert over en uke siden

Du kan lagre diverse typer dokumenter og filer i Planday, slik at de er tilgjengelige for bestemte personer eller grupper i virksomheten din. Noen eksempler kan være:

  • Generell dokumentasjon som alle typer teammedlemmer kan se og laste ned (f.eks. medarbeiderhåndbøker og retningslinjer)

  • Konfidensielle dokumenter tilknyttet personalsaker, f.eks. notater fra et disiplinærmøte.

  • Ansettelseskontrakter til e-signering mellom et individuelt teammedlem og lederen deres.


Slik laster du opp filer og dokumenter

Generell dokumentasjon og informasjon

Navigasjon: Personer > Dokumenter > Last opp fil

Her kan du laste opp vanlige dokumenter som ikke krever digital signatur. Opprett undermapper for å lagre dokumenter som kun skal være synlige for visse typer medarbeidere, eller bildemapper for å lagre bilder, f.eks. bilder fra medarbeiderfester, menypunkter eller bilder av cocktails.

Private dokumenter som er delt med en medarbeider

Navigasjon: Personer > Medarbeidere > Rediger medarbeider > Dokumenter og notater

Du kan laste opp personlige dokumenter (ikke for digital signering) som kun administrator og den enkelte medarbeideren har tilgang til. For tidssensitive dokumenter, som sesongmenyer, kan du angi en utløpsdato for dokumentet og se en rapport over dokumenttilgang.

Kontrakter

Navigasjon: Personer > Medarbeidere > Verktøy > Dokumentoversikt

Sett opp malen for kontrakter som krever e-signatur fra medarbeideren.

Du kan enten laste opp et Word-dokument eller opprette dokumentet som vanlig tekst direkte i Planday. Du kan deretter sette inn flettefelter i kontraktene slik at riktig informasjon om en medarbeider blir lagt til i kontrakten deres.

Navigasjon: Innstillinger > Personer > Kontraktoppsett > Opprett

Merk: For å sette inn flettefelter i et Word-dokument før du laster det opp til Planday, må du bruke den vedlagte listevisningen med flettefelter.

For å sette inn flettefelter i et vanlig tekstdokument som er opprettet i Planday, bruker du flettefeltene slik de er oppgitt nederst på skjermen når du oppretter det.

Sende dokumenter til e-signering

Navigasjon: Personer > Kontrakter > Send

Når du er klar til å tilordne kontrakten til en medarbeider og sende den til digital signering, får du se en forhåndsvisning av hvordan den ser ut, slik at du kan se gjennom den før sending.

Kun dokumenter som er opprettet som vanlige tekstdokumenter, kan redigeres før sending, mens dokumenter som er opprettet via opplasting av et Word-dokument, ikke kan det.

Dokumentet blir sendt til medarbeideren, som kan signere eller avvise det. Mottakeren kan ikke legge til informasjon eller redigere dokumentet.

Når dokumentet er signert, vil medarbeideren ha tilgang til en kopi når de går til Personer > Kontrakter > Signerte kontrakter.
Det samme dokumentet blir også lagret i personalskjemaet til den enkelte, hvor administratorer har tilgang til det ved å gå til Personer > Medarbeidere > Medarbeideropplysninger > Rediger medarbeider > Dokumenter og notater.


ℹ️ Trenger du mer hjelp?

🔍 Søk i Help Center | Se Videoopplæringer på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 For personlig support
Logg på Planday og kontakt supportteamet vårt via det blå ikonet nederst hvis du har flere spørsmål, eller bestill et en-til-en-opplæringsøkt med en ekspert.

Svarte dette på spørsmålet?