Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarIntegrationerLöneintegrationer
Fortnox integration – FAQs och felsökning
Fortnox integration – FAQs och felsökning

Hitta svar på vanliga frågor och se en lista över registreringskoder som stöds och deras användning i Planday.

Saad Saeed avatar
Skrivet av Saad Saeed
Uppdaterad denna vecka

🎯 För administratörer som vill integrera Fortnox med Planday.
Letar du efter installationsguiden för Fortnox? Se Installera Fortnox-integration med Planday.


FAQs

Vilka data kommer att synkroniseras under lönesynkroniseringen?

Antal timmar, lönetillägg, kostavdrag och kostförmån med stödda registreringskoder kommer att överföras till Fortnox endast för de anställda som ingår i mappningen mellan Planday och Fortnox.

Lönesatser eller månadslöner kommer inte att synkroniseras, men beroende på dina integrationsinställningar kan Planday hämta lönesatser och löner från Fortnox dagligen klockan 03:00.

💡Tänk på att det kan finnas skillnader mellan lönesatserna i Planday Preview och lönesatserna i Fortnox.


Kan den gamla filexporten fortfarande användas?

Filexporten kan fortfarande användas för svenska lönesystem som stödjer filimport i PAXml-format, men vi rekommenderar att du använder den dedikerade integrationen för Fortnox eftersom den stöder funktionaliteten i filexporten och mycket mer.


Inkluderar lönesynkroniseringen de arbetade timmarna för anställda med månadslön?

Det är standard är att arbetade timmar för anställda med månadslön inte överförs till Fortnox. Det är möjligt att överföra närvarotid för anställda med månadslön genom att använda registreringskoden TID. Läs mer i artikeln Konfigurera Fortnox integration med Planday steg 2.


Kommer nyskapade anställda i Fortnox automatiskt att läggas till i Planday?

Nej, medarbetare kommer inte att upprättas automatiskt i Planday. Om du vill föra över Fortnox-medarbetardata till Planday kan du navigera till Fortnox-integrationen och välja vilka medarbetare du vill importera från Fortnox. Läs mer i artikeln Konfigurera Fortnox-integration med Planday steg 1.


Kommer nyskapade anställda i Planday automatiskt att läggas till i Fortnox?

Nej, inte automatiskt. När administratörer upprättar nya anställda i Planday kan de välja "Lägg till" i sektionen Fortnox för att upprätta den nya medarbetaren i Fortnox. Läs mer i artikeln Konfigurera Fortnox-integration med Planday steg 1.


Hur kan jag lägga till nya anställda i en befintlig medarbetarmappning?

När Fortnox-integrationen är aktiverad och konfigurerad kan du skapa medarbetare i Fortnox och lägga till de i den befintliga mappningen när du upprättar medarbetaren.

För dina nyanställda går du till Medarbetare > Anställda > Upprätta anställd och fyller i deras uppgifter som du vanligtvis skulle göra. Du hittar också ett Fortnox-avsnitt där du kan trycka på Lägg till för att lägga till den anställdes mappning.

Här kan du välja om du vill mappa de till en befintlig medarbetarpost från Fortnox rullgardinsmeny eller välja att skapa en ny anställd automatiskt, vilket även innebär att du inte behöver upprätta de i Fortnox manuellt.

💡 Om du har fler än ett Fortnox-konto anslutet kan du välja vilket konto den nya medarbetaren ska läggas till på.

Planday EN Screenshots for HC.002.png

Tänk på att om du väljer att Skapa en ny användare i Fortnox måste du se till att inget av de obligatoriska fälten i Fortnox är tomt, utöver de obligatoriska fält som du eventuellt har angett i Planday.

Planday EN Screenshots for HC.001.png

I det här steget kommer den information som krävs för medarbetarposten i Fortnox även att krävas i Planday, och om något saknas kommer det att markeras som obligatoriskt när du försöker spara.

Planday EN Screenshots for HC.001.png

När allt är på plats kommer du att se ett bekräftelsemeddelande när du sparar din medarbetares uppgifter.

Om du klickar på snabbredigera för den nyskapade medarbetaren kommer du att se en bekräftelse på att medarbetaruppgifterna har synkroniserats med Fortnox.

Om synkroniseringen misslyckas visas ett rött felmeddelande som förklarar vad som gick fel och hur du åtgärdar det.


Hur kan jag kontrollera om en medarbetares data är mappad?

För att kontrollera att en befintlig anställd i Planday är mappad mot Fortnox, gå till Medarbetare > Anställda, hitta den anställde och öppna snabbredigeringsvyn (✏️-ikonen).

Medarbetarprofilen kommer att ha ett Fortnox-avsnitt, där du kan se en etikett som visar namnet på det anslutna Fortnox-kontot. Om data har mappats och synkroniserats korrekt visas ett bekräftelsemeddelande i grönt.

Planday EN Screenshots for HC.001.png

Hur kan jag ta bort en anställd från en befintlig mappning av anställningsdata?

Navigera till Medarbetare > Anställda > välj den anställda du vill ta bort och klicka på ikonen för snabbredigering ( ✏️ ).
I avsnittet Fortnox klickar du på X-ikonen bredvid Fortnox kontoetikett för att ta bort mappningen och klickar på Sparaför att bekräfta.


Kan jag inkludera kostnadsställen (Resultatenheter/Kostnadsställen)?

Ja, från och med juni 2023 har stöd för kostnadsställen lagts till i Fortnox.


Stöds semesterdagar/timmar från frånvarokontona i Planday?

Nej, använd arbetspasstyper med registreringskoden/lönekoden "SEM" i stället.


Kan jag exportera övertids-, flex- eller semesterkontosaldon?

Nej.


Stöds manuella, veckovisa, personliga eller senioritetstillägg?

Nej.


Vad händer om min organisation använder olika anställnings-ID för anställda på olika avdelningar?

Integrationen känner bara igen huvudfältet "anställningsnummer", men det är fortfarande möjligt att använda integrationen. Om anställnings-ID inte verkar vara korrekta i din mappning av anställda kan du behöva göra ändringar i Formulärinställning och förhandsgranskningen av löner.


Respekterar integrationen inställningarna för lön? "Noll-arbetspass i exportfil" och "Ignorera lönearter"?

Ja.


Vad händer om jag har klickat på Synkronisera rapport flera gånger för samma löneperiod?

Alla tidigare uppgifter för samma anställda för samma lönearter/registreringskoder och datumintervall kommer att rensas i Fortnox innan nya uppgifter överförs.


Vilka fält krävs när jag vill att min Planday-anställda ska skapas automatiskt i Fortnox?

 • Personligt identitetsnummer (Personnummer/Samordningsnummer)*

 • Anställningsnummer (Anställnings-ID)

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Adress1

 • Postnummer

 • Ort

* Personnummer eller Samordningsnummer måste anges i följande format för att överensstämma med Skatteverket: ÅÅÅÅMMDD-XXXX


Vilka fält krävs när jag vill att min Fortnox-anställda automatiskt ska skapas som en ny användare i Planday?

I Planday krävs alltid följande fält för att skapa en anställd.
- Förnamn
- Efternamn
- E-post (används som användarnamn i Planday)

Dessutom kan det finnas anpassade inställningar för din organisation, där något annat fält är markerat som obligatoriskt i Planday. Du kan se eller ändra dina inställningar för anställningsformuläret genom att gå till Inställningar > HR > Formulärinställning.


Vad är registreringskoder?

Registreringskoder definierar grupperingar av lönearter som kan hittas i Fortnox. Dessa registreringskoder avgör om timmarna representerar arbetstid, olika typer av frånvaro eller tillägg.

De synkroniserade uppgifterna är grupperade per anställd och per registreringskoder för alla lönetyper, utom kostförmån och kostavdrag som istället använder lönearter.

Genom att använda registreringskoder kan du spara mycket tid och omständligt arbete. Du behöver till exempel inte registrera karensdag och sjukdom som två olika arbetspasstyper (med olika lönearter), utan istället med en och samma arbetspasstyp med en registreringskod. Baserat på registreringskoder kommer Fortnox att använda sin inbyggda logik för att avgöra vilka lönearter som ska tilldelas olika timmar för sjuklön eller semesterlön baserat på de anställdas inställningar i Fortnox och deras aktuella saldon.


Vad är en löneart?

Löneart i Planday ska registreras med registreringskoder från Fortnox. I huvudsak används lönearter i Planday för att identifiera typer av arbetspass och sedan matcha dem mot motsvarande registreringskod i Fortnox.


Timkostnad på en anställds månadslön visas som "oändlighet". Varför?

Det betyder att den anställde inte har något värde för "Beräknade arbetstimmar" i Planday, innan den första månadslönen läggs till av integrationen. I dessa fall är fältet Beräknade arbetstimmar tomt och systemet kan inte beräkna rätt timkostnad. Du kan åtgärda detta genom att redigera månadslönen och ange ett nummer i fältet "Beräknade arbetstimmar".


Kan jag lägga till andra fält i synkroniseringen av anställda?

Nej, för närvarande synkroniseras endast de fält som anges nedan.


Jag stöter på fel när jag försöker synkronisera mina lönedata till Fortnox. Vad kan jag göra?

Synkroniseringsstatusen kommer att visa hur många anställda som inte kunde få lönedata exporterade framgångsrikt. Den kommer också att lista alla anställda vars löneuppgifter inte kunde synkroniseras. (som visas i skärmbilden nedan). Genom att klicka på varje anställds namn eller rad får du mer information om de specifika löneposter som inte kunde synkroniseras, bland annat:

 • datumet för löneposten

 • typen:

  • Arbetade timmar (ordinarie timmar och tillägg)

  • Frånvaro (timmar från arbetspasstyper som kategoriseras som frånvaro)

  • Kostförmån eller kostavdrag

Typen kan ange vilket arbetspass som orsakade felet.

Om felet inte är omedelbart uppenbart, gå igenom checklistan som beskrivs i artikeln Konfigurera Fortnox integration med Planday steg 2 eller kontakta vårt supportteam för hjälp.

image.png

Jag stöter på felmeddelande “Lönearten matchar inte registreringskoden” när jag försöker synkronisera mina lönedata till Fortnox. Vad kan jag göra?

Detta kan bero på att ett av värdena för registreringskoderna inte används eller är felstavat. Se till att du använder rätt registreringskoder när du skriver in dem i löneart-fälten i Planday. Se vilka registreringskoder som stöds här.


Varför säger integrationen att bankreg. och bankkontonummer är felaktiga när den anställde har gett mig korrekt information?

Vänligen kontrollera att den anställde verkligen har gett dig rätt bankuppgifter.
Om den anställde har ett femsiffrigt bankreg. nummer från Swedbank - bankreg. ska förkortas till 4 siffror, eftersom den sista siffran är ett kontrollnummer, kan den raderas.


Kan jag lägga till andra fält i medarbetarsynkroniseringen?

Nej, för närvarande synkroniseras bara fälten nedan.

Planday field

Fortnox field

First name

First name

Last name

Last name

Social security number (TaxID)*

PersonalIdentityNumber

Address

Address 1

Address 2

Address 2

Postcode

Postcode

City

City

Mobile

Phone 1

Username

Email

Bank account

Bank accountNo

RegNum

ClearingNo

Phone

Phone 2

Hired From

Employment Date

* Personnummer eller TaxID måste anges i följande format för att överensstämma med Skatteverket: ÅÅÅÅMMDD-XXXX


Vilka registreringskoder stöds?

När du redigerar arbetade timmar, arbetspasstyper eller tillägg i Planday kan du använda motsvarande registreringskoder för att identifiera timmarna korrekt i Fortnox.

Kod

Beskrivning

Vanlig Planday-användning

Typ

ARB

Timlön

Arbetade timmar (Arbetspasstyp type: normal) för timavlönad anställda

Arbetade timmar

TID

Närvarotid

Närvarotid (Arbetspasstyp: normal) för anställda med månadslön

Arbetade timmar

HLG

Helglön

Helglön

Arbetade timmar

BE or BE2

Beredskapstid

För att registera anställda som arbetar med beredskapstimmar

Arbetade timmar

JOR or JO2

Jourtid

För att registera anställda som arbetar i jour

Arbetade timmar

RES

Restid

Restid

Arbetade timmar


OB1


OB-ersättning 1

Lönetillägg

Arbetade timmar


OB2


OB-ersättning 2

Lönetillägg

Arbetade timmar


OB3


OB-ersättning 3

Lönetillägg

Arbetade timmar


OB4


OB-ersättning 4

Lönetillägg

Arbetade timmar


OB5


OB-ersättning 5

Lönetillägg

Arbetade timmar

MER

Mertid

Övertid

Arbetade timmar

NVX

Flextid +

Addering till flexkonto i Fortnox

Frånvaro

FRX

Flextid -

Avdrag på flexkonto i Fortnox

Frånvaro

OK0

Extratid - komptid

Övertid

Arbetade timmar

OK1

Övertid 1 -Komptid

Övertid / Komp

Arbetade timmar

OK2

Övertid 2 -Komptid

Övertid / Komp

Arbetade timmar

OK3

Övertid 3 -Komptid

Övertid / Komp

Arbetade timmar

OK4

Övertid 4 -Komptid

Övertid / Komp

Arbetade timmar

OK5

Övertid 5 -Komptid

Övertid / Komp

Arbetade timmar

OT1

Övertid 1 -Betalning

Övertid / Utbetald

Arbetade timmar

OT2

Övertid 2 -Betalning

Övertid / Utbetald

Arbetade timmar

OT3

Övertid 3 -Betalning

Övertid / Utbetald

Arbetade timmar

OT4

Övertid 4 -Betalning

Övertid / Utbetald

Arbetade timmar

OT5

Övertid 5 -Betalning

Övertid / Utbetald

Arbetade timmar

HAV

Graviditetspenning

Tidsregistering (arbetspasstyp för graviditietspenning)

Frånvaro

FPE

Föräldraledig

Tidsregistering (arbetspasstyp för föräldraledighet)

Frånvaro

KOM

Kompledig

Tidsregistering (arbetspasstyp för kompledigt)

Frånvaro

PAP

Pappadagar

Tidsregistering (arbetspasstyp för pappadagar)

Frånvaro

SEM

Semester

Tidsregistering (arbetspasstyp för semester)

Frånvaro

SJK

Sjukfrånvaro

Tidsregistering (arbetspasstyp för registering av sjukfrånvaro)

Frånvaro

SMB

Smittbärare

Tidsregistering (arbetspasstyp för registering av smittbärare)

Frånvaro

OS1

Sjuk-OB 1

Lönetillägg vid sjukdom

Frånvaro

OS2

Sjuk-OB 2

Lönetillägg vid sjukdom

Frånvaro

OS3

Sjuk-OB 3

Lönetillägg vid sjukdom

Frånvaro

OS4

Sjuk-OB 4

Lönetillägg vid sjukdom

Frånvaro

OS5

Sjuk-OB 5

Lönetillägg vid sjukdom

Frånvaro

VAB

Vård av barn

Tidsregistering (arbetspasstyp för Vård av barn)

Frånvaro

NAR

Närståendevård

Tidsregistering (arbetspasstyp för närståendevård)

Frånvaro

ASK

Arbetsskada

Tidsregistering (arbetspasstyp för arbetsskada)

Frånvaro

ATF

Arbetstidsförkortning

Tidsregistering (arbetspasstyp för registering av arbetstidsförkortning)

Frånvaro

FRA

Frånvaro övrigt

Tidsregistering (arbetspasstyp för övrig frånvaro)

Frånvaro

MIL

Militärtjänst

Tidsregistering (arbetspasstyp för timmar i militärtjänst)

Frånvaro

SVE

Svenska för invandrare

Tidsregistering (arbetspasstyp för Svenskundervisning för invandrare)

Frånvaro

PEM

Permission

Tidsregistering (arbetspasstyp för permission)

Frånvaro

PER

Permitterad

Tidsregistering (arbetspasstyp för permittering)

Frånvaro

TJL

Tjänstledig

Tidsregistering (arbetspasstyp för tjänstledighet)

Frånvaro

UTB

Facklig utbildning

Tidsregistering (arbetspasstyp för facklig utbildning)

Frånvaro

32

Kostförmån

Kostförmån

Kostavdrag och kostförmån

322

Kostavdrag

Kostavdrag

Kostavdrag och kostförmån

Gul

Nyligen tillagda registeringskoder.


Se relaterade artiklar:

ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.

Fick du svar på din fråga?