Visma DataLøn integration
S
Skrevet af Sissel Bjerkeset Moen
Opdateret over en uge siden

Integrationen mellem Planday og DataLøn giver dig en robust løsning til vagtplanlægning, lønrapportering og lønkørsel.
Følg nedenstående trin for at konfigurere denne integration.

Før du starter; venligst have din DataLøn API-nøgle klar, som du finder i din DataLøn profil.

Gå til Dataløns hjemmeside → Log ind → Klik på Opsætning → Integrationer til andre systemer → Find Planday’s integration på listen og klik ind på den for at finde API nøglen.


Opret forbindelse til DataLøn og konfigurer integrationen

Gå til Indstillinger > Integrationer > Oversigt, find DataLøn-integrationen og vælg Tilføj.

For at skabe en forbindelse med DataLøn skal du indtaste API-nøglen fra DataLøn, derefter klik på Opret forbindelse.

⚠️ Hvis forbindelsen mislykkes skal du kontrollere, at du har indtastet den rigtige API-nøgle.

Når det er oprettet forbindelse skal du afslutte med Gem. Har du flere Dataløn kontoer kan du tilknytte disse også, ved at bruge deres individuelle API nøgle. Når forbindelsen er oprettet og det hele er gemt vil du over knappen 'Opret forbindelse' kunne se en meddelelse der fortæller dig, at forbindelsen var vellykket.
Før du går videre skal du sørge for at indstillingen Lønintegration i bunden af siden er slået til, for at aktivere synkronisering af lønsatser.


Match medarbejderne

Næste step er at koble medarbejderne fra Planday med brugere i DataLøn. Dette er nødvendigt for at overføre korrekt antal timer og løn, samt matche dem til de korrekte medarbejderne i DataLøn. Klik på Employee mapping, vælge DataLøn kontoen i drop down menuen og klikke på Start employee mapping.

Du vil se et overblik over hvilke brugere der vil blive matchet og hvilke brugere som ikke vil blive matchet. Brugere bliver matchet med for- og efternavn.
De Planday brugere der ikke blev automatisk matchet med en bruger i DataLøn, kan matches manuelt ved at finde den korrekte medarbejder i drop down menuen ud fra hver medarbejder. Det kan være nødvendigt at manuelt matche medarbejderne hvis der er forskel i stavelse af navnet, eller et mellemnavn i et af systemerne som ikke er i det andet system.
Hvis du ikke kan finde medarbejderen i drop down menuen skal du kontrollere, at der er oprettet en bruger i deres navn i DataLøn.

Du kan også markere eller fravælge i afkrydsningsfeltet ud fra hver bruger til, at skræddersy hvem der skal og ikke skal matches.Hvis detaljerne er korrekte kan du vælge Bekræft forbindelse af brugere for at synkronisere de valgte brugere.

Når de valgte match er bekræftet skal du gå tilbage til integrationen i Planday.
Du kan bekræfte at dine DataLøn brugere er mappet med Planday brugerne under Medarbejdere og klikke på en medarbejders navn.

Når du fremover opretter en ny medarbejder i Planday, eller når du redigerer en eksisterende medarbejder, kan du nu vælge om de skal matches med en bruger fra jeres Dataløn konto.


Indstil lønkoder i Planday

Lønkoder er ikke faste i Planday så det er op til dig at indstille disse. Vi anbefaler at du bruger de samme lønkoder som DataLøn bruger.
I dette link finder du en oversigt over de forskellige lønkoder i DataLøn, samt hvilke beregninger (feriepenge, pension, mm.) som indgår i de forskellige løndele.

Vi anbefaler en af de to muligheder nedenfor, afhængig af om du er ny bruger af Planday og DataLøn eller ej.

Hvis du sætter Planday op til at samarbejde med DataLøn for første gang:

Du er ikke påkrævet at bruge lønkoder fra DataLøn, da integrationen vil skubbe dine løndata til DataLøn og matche dem med de forskellige løndele i DataLøn, f.eks ‘Normaltimer’.

 • Gå til Indstillinger > Integrationer > Oversigt, find DataLøn integrationen og klik på Administrer.

 • Under Løn-afsnittet i bunden klikker du på Vis detaljer.

 • Klik på ‘Tilføj lønkode’ og opret den første lønkoder. Dette kan have en numerisk værdi, eller det kan være bogstaver som et ord eller en forkortelse. I det næste feltet skal du vælge den tilsvarende løndel fra DataLøn.

 • For lønkoder med to løndele, f.eks Normale timer, skal du tilføje to løndele fra DataLøn. I dette tilfællet skal du klikke på ‘+’ tegnet for at kunne vælge et andet felt og vælg så ‘Normaltimer 1’ i det første felt, og ‘Normaltimer 1 x sats’ i det andet felt.

 • Derefter skal du sørge for, at alle de lønkoder, du har indtastet her, stemmer overens med eventuelle lønkoder i dine Planday-indstillinger. Du kan finde lønkoder på følgende steder: Lønkoderne for Normale timer til timelønnede, indstilles her: Indstillinger > Løn > Generelt > Lønkoder > Timesedler. Lønkoderne for Fast løn indstilles her: Indstillinger > Løn > Generelt > Lønkoder > Fast løn. Hvis du bruger Planday til at registrere alternative vagttyper, kan du også anvende lønkoder på de specifikke vagttyper. Gå til Indstillinger > Vagtplan > Vagttyper, og rediger den vagttype du vil anvende til lønkoden. Hvis du vil adskille mellem forskellige personalegrupper i lønrapporten for medarbejderne, kan du anvende specifikke lønkoder til forskellige personalegrupper. Anvend lønkoder på personalegrupper ved at gå til Medarbejdere > Personalegrupper, og rediger personalegruppen for at indtaste lønkoden. Lønkoden for personalegruppen overskriver herefter lønkoden for normale timer. Til sidst, hvis du ønsker at anvende lønkoder for løntillæg, skal du tilføje lønkoden når du opretter eller redigerer et løntillæg. Opret løntillæg i Indstillinger > Løn > Løntillæg. Opret eller rediger et tillæg, for at indtaste den specifikke lønkode.

Skærmbilledet herunder viser et eksempel på hvordan du kan matche dine egne tilpassede lønkoder til en DataLøn-løndel.

Hvis du allerede eksporterer en lønfil fra Planday til DataLøn:

Hvis du allerede har konfigureret Planday med lønkoder, kan du matche DataLøn-løndele i integration indstillingerne til de lønkoder du allerede bruger i Planday.Du kan f.eks finde dine lønkoder på følgende steder:

 • Indstillinger > Løn > Generelt > Lønkoder > Timesedler / Fast løn

 • Indstillinger > Løn > Løntillæg

 • Indstillinger > Løn > Kosttillæg & kostfradrag

 • Indstillinger > Vagtplan > Vagttyper

Næste skridt er at sammenkoble disse lønkoder med løndele fra DataLøn.

 • Gå til Indstillinger > Integrationer > Oversigt, find DataLøn integrationen og klik på Administrer.

 • Under Løn-afsnittet i bunden klikker du på Vis detaljer.

 • Klik på Tilføj lønkoder og indtast den første lønkoder du har brugt i Planday. I det næste feltet skal du vælge den tilsvarende løndel fra DataLøn.

 • For løndele med to lønkoder, f.eks Normale timer med lønkode 1213, skal du tilføje to løndele fra DataLøn. I dette tilfældet skal du klikke på ‘+’ tegnet for at kunne vælge et andet felt og vælg så ‘Normaltimer 1’ i det første felt, og ‘Normaltimer 1 x sats’ i det andet felt.

Skærmbilledet herunder viser et eksempel på korrekt sammenkoblede lønkoder ved hjælp af standard løndele, som du kan finde i her.


Eksportér løndata til DataLøn

For at eksportére løndata fra Planday til DataLøn, gå til Løn > Dataløn integration.

Her kan du vælge datointerval, afdeling, medarbejdertyper og medarbejdere der skal få deres løndata eksportéret til DataLøn, og generere en forhåndsvisning (Vis rapport):

Når du ser forhåndsvisningen skal du klikke på de enkelte medarbejdere for at sikre, at deres timer er korrekte. Brug knappen ‘Vis detaljer’ for at se detaljerede oplysninger for hver medarbejder.

Når du er sikker på at timerne er korrekte hos hver medarbejder, klikker du på ‘Synkroniser rapport’ for at afslutte processen.


Importer løndata til DataLøn

Nu er du klar til at behandle lønrapporten i DataLøn.

Log ind på den DataLøn-kontoen, du ønsker at behandle lønrapporten for. Her er et alternativ til hvordan du importerer dine data i DataLøn. Hvis du har brug for hjælp, venligst kontakt DataLøn support.

 • Gå til Løn > Lønindberetning.

 • Vælg 'Ny løn'.

 • Vælg de indstillinger du har brug for, til den gældende lønperiode. Hvis du har synkroniseret en lønperiode på én måned i Planday, skal du vælge ‘51 - Månedsløn - Bagud’.

 • Vælg derefter ‘Importer’, efterfulgt af ‘Vælg importkilde’ og Fortsæt. Du skal nu vælge perioden for import og klikke Fortsæt.

 • Hvis importen af data fra Planday var vellykket, skal du se ‘Klar til import’ og information om antallet registreringer som er klare til import. Her kan du også downloade en rapport, hvor du kan kontrollere, hvilke data du skal importere.

 • Vælg ‘Gennemfør import’ for at afslutte importen. Dette kan tage et par sekunder afhængigt af datamængden.

 • Du kan nu gennemse alle dine medarbejderes lønoplysninger og foretage manuelle ændringer om nødvendigt og behandle dem, som du ville gøre normalt.


ℹ️ Har du brug for mere hjælp?
🔍 Søg hjælpecenteret | Se video vejledninger på Tutorials.Planday.com

💬 For personlig support
Log ind og kontakt vores support team via det blå ikon i nederste højre hjørne eller book en personlig produkttræningssession med en ekspert.

Besvarede dette dit spørgsmål?