Alle samlinger
Kom igang
Forstå Planday
Forstå strukturen til Planday
Forstå strukturen til Planday

Bli kjent med strukturen samt de mest brukte begrepene i Planday, og få et mer visuelt bilde av oppbygningen og organiseringen av Planday.

J
Skrevet av Justine
Oppdatert over en uke siden

🎯 For administratorer som er nye i Planday. Lær mer om vaktplanlegging her.

Ulike nivåer av struktur er tilgjengelige i Planday for å organisere din bedrift og dine ansatte. I denne artikkelen vil du lære mer om disse nivåene, de viktigste elementene som utgjør dem og hvordan de kan brukes til å strukturere virksomheten din.

I Planday kan du strukturere virksomheten din ved hjelp av Avdelinger og Personalgrupper. I vaktplanen kan du videre oppdele i Kategorier, Funksjoner, Vakter og Vakttyper.

På bildet nedenfor kan du se en generell oversikt over hvordan oppbygningen kan se ut, og i slutten av denne artikkelen vil du dessuten få presentert et eksempel.

Patricks_Screenshots_DE.001.png
  1. Avdeling: En avdeling er en arbeidsplassenhet, som ofte opprettes for hver bedrifts fysiske plassering eller for en seksjon i virksomheten. I Planday har hver avdeling sin egen vaktplan, f.eks Restaurant Trondheim, Restaurant Oslo. Les mer i Opprette og redigere avdelinger

  2. Personalgruppe: Hva en ansatt jobber som, en funksjon eller rolle, f.eks. Hovmester, Kokk, Servitør, Bartender etc. En medarbeider kan tilhøre flere personalgrupper. Les mer i Opprette og redigere personalgrupper.

    Videre kan Medarbeidertyper brukes til å definere ulike lønnstyper, f.eks. timelønnet, fastlønnet, ekstrahjelp etc. Dette kan bidra til å skille eksempelvis lønnstillegg og fraværskontoer.

  3. Kategori: Kategorier kan dele vaktplanen inn i flere deler og fungerer som en overskrift. Videre kan man under kategorier opprette funksjoner. En kategori gir mulighet til å legge til flere underavdelinger eller fysiske plasseringer innenfor samme avdeling, f.eks. restaurant og cafe.

  4. Funksjon: Inndeling i funksjoner kan si noe om hva slags vakt det er og tillater medarbeidere å ha en mer detaljert rolle innenfor en gitt personalgruppe, som forklarer hvilken funksjon vedkommende har i løpet av en vakt. Det kan være f.eks. Åpningsvakt eller Servitør Lunsj. Les mer om kategorier og funksjoner her.

  5. Vakt: Med vakter angir du tidsrommet for medarbeiderens arbeidstid. Hver vakt kan ha maks en medarbeider tilknyttet. Les mer i Opprette, flytte, kopiere og slette vakter.

  6. Vakttype: En vakttype definerer en type vakt som avviker fra en normal vakt, f.eks. sykdom, opplæring, møte. Vakttyper kan også være knyttet til lønnstillegg. Les mer om vakttyper her.


Eksempel på strukturen av Planday i praksis

Her ser du et eksempel på hvordan du kan bygge opp Planday med overnevnte struktur:

Patricks_Screenshots_DE.001.png

Bildet illustrerer en fiktiv restaurant i Oslo som Avdeling (1).

Noen vakter er tildelt Servitør (2) Personalgruppe i Restaurant (3) Kategori.
Den ansatte vil jobbe som Hovmester (4) Funksjon.

Anna har en normal (5) Vakt fra 12:00-20:00 og Moa har opplæring som (6) Vakttype på sin vakt.

💡For å forstå mer rundt vaktplanlegging, kan du lese denne samlingen av artikler om vaktplanlegging, samt Get to know the desktop Schedule (EN).

Patricks_Screenshots_DE.001.png

Hver virksomhet og dets organisering av arbeidsstyrke er unik. Når man setter opp Planday, skal man velge hvordan man best kan utnytte strukturen basert på deres bedrift sine operasjonelle behov. Spesielt i oppstartsfasen av Planday kan det lønne seg å lese denne artikkelen for å få en bedre oversikt.


Se relevante artikler:

ℹ️ Trenger du mer hjelp?

🔍 Søk i Help Center | Se Videoopplæringer på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 For personlig support
Logg på Planday og kontakt supportteamet vårt via det blå ikonet nederst hvis du har flere spørsmål, eller bestill et en-til-en-opplæringsøkt med en ekspert.

Svarte dette på spørsmålet?