Alle samlinger
Kom igang
De første trinnene for ansatte
Planday for medarbeidere - App Guide
Planday for medarbeidere - App Guide

Bruk denne veiledningen til å introdusere dine ansatte til forskjellige funksjoner i Planday-appen

Anton E avatar
Skrevet av Anton E
Oppdatert over en uke siden

🎯 Denne artikkelen er for medarbeidere som vil vite mer om bruken av Planday-appen. Du kan også få en introduksjon til Planday på web her.

Velkommen til Planday! Denne artikkelen vil hjelpe deg med å finne rundt i Planday mobil appen.


Last ned Planday appen

Hvis du ikke har gjort det allerede, skal du laste ned Planday appen på din enhet ved å søke etter Planday Employee Scheduling. Appen virker på iPhone og Android enheter.

Du skal bruke din Planday portal-URL som du sannsynligvis skal ha fått fra din manager (f.eks. firmanavn.planday.com) for å logge på. Brukernavnet ditt er det samme som din email-adresse og passordet ditt oppretter du ved å klikke på linken sendt i invitasjonsmailen fra din leder.

Din email-adresse er det samme som ditt brukernavn.

💡 Eksemplene i denne artikkelen er vist i iOS-appen. Det er små forskjeller å bemerke mellom iOS- og Android-versjonene, men funksjonaliteten er den samme.


Oversikt

Etter å ha logget inn ser du Oversikt siden med de informasjonene som er viktigst for deg. Denne siden benyttes til å stemple inn når du starter en vakt, og ut igjen når du har fullført den.

Oversiktssiden gir også tilgang til din profil, vakter tildelt deg, ledige vakter, nyheter fra din arbeidsplass eller kommende begivenheter opprettet av din leder. Du kan oppdatere dine personlige preferanser for språk, notifikasjoner og personlige detaljer ved å trykke på ditt profil ikon.

image.png


Profil

Din profilskjerm er det stedet hvor vi har samlet alle de kontorelaterte aktivitetene og innstillingene. Her kan du finne følgende funksjoner:

  • Bytt mellom dine Planday-kontoer dersom du er bruker på flere portaler (trykk på den virksomheten du for øyeblikket er logget inn på)

  • Oppdater profilopplysninger og legg til et profilbilde

  • Innstill ditt foretrukne språk

  • Juster preferanser for varslinger

  • Synkroniser Planday med din eksterne kalender


Du kan finne mer informasjon i artikkelen Legge til og redigere dine personlige data.

Planday EN Screenshots for HC.229.png


Forespørsler

Under Forespørsler finner du en oversikt over forespørsler, inkludert vaktbytter og vaktforespørsler fra dine kollegaer. Du kan her velge om du vil akseptere eller avvise forespørslene, samt få muligheten til å se en status over eksisterende forespørsler. Generelt vil det være nødvendig at en manager godkjenner vaktbyttet før det gjør seg gjeldende.

Du kan lese mer om forespørsler i Selg, bytt og overfør dine vakter (på engelsk).

Planday EN Screenshots for HC.231.png


Stemplingsur

Hvis virksomheten du jobber for har konfigurert Stemplingsur med appen, vises dine vakter for den aktuelle dagen i dette området.

Du registrerer arbeidstiden din ved å stemple inn i starten av vakten din, og deretter stemple ut igjen når vakten er fullført. Ved å stemple inn og ut registrerer du din faktiske arbeidstid, slik at du kan bli betalt minutt for minutt.

⚠️ Bemerk vennligst at lokasjonstjenester skal være aktivert på mobiltelefonen din for å kunne gjøre dette.

Husk å legge til en kommentar når du stempler ut, dersom det er informasjon din manager bør vite om angående din vakt.

Dersom du ikke står på vaktplanen, men likevel jobber, kan det være at du skal trykke på Legg til ekstra vakt under stemplingsuret. Når du gjør dette, skal du velge både avdelingen og personalgruppen som denne vakten jobbes i.

⚠️ Hvis du ikke kan se muligheten for å legge til en ekstra vakt, er det fordi denne funksjonaliteten skal være aktivert først. Henvend deg til din nærmeste leder for å høre om det er mulig.

Du kan finne flere opplysninger i artikkelen Stemplingsur på mobilen (på engelsk).

Planday EN Screenshots for HC.236.png


Dine vakter

Her kan du få et raskt overblikk over kommende vakter. Klikk på vakten for å se hvilke andre kollegaer som er på jobb samme dag, hvor de jobber og om det er en kommentar fra din manager relatert til vakten. Her kan du også bytte, overføre eller selge vakten.

Ved å velge Bytt, kan du bytte vakten med en kollega. Ved å velge Overfør, kan du overføre vakten til en kollegae. Med selg, kan en av dine kollegaer søke om å overta den gjeldende vakten. I alle tilfeller forblir vakten din inntil en administrator eller leder godkjenner handlingen.

Finn mer informasjon i artikkelen Dine vakter (på engelsk) og i Selg, bytt og overfør vakter (på engelsk).

Planday EN Screenshots for HC.235.png


Ledige vakter

I denne seksjonen kan du se eller anmode om ledige vakter.
Klikk på den ønskede vakten og velg Be om vakt. Normalt skal en leder godkjenne forepørselen din før du får vakten. Når vakten er godkjent, mottar du en varsel samt en Planday beskjed i innboksen din.

Finn mer informasjon i artikkelen Ledige vakter, vaktsøknader og vaktbytter.

Planday EN Screenshots for HC.234.png


Nyheter og Begivenheter

Området Nyheter kan brukes til å informere om nyheter, generelle opplysninger eller nylige endringer. Sjekk Nyheter regelmessig for å holde deg oppdatert.

Begivenheter kan brukes til å arrangere fester, firmautflukter, kurs eller andre arrangementer. Avhengig av begivenheten, kan lederen din be deg om å bekrefte eller avkrefte om du skal delta.

Finn mer informasjon i artikkelen Nyheter og begivenheter (på engelsk).


Planday EN Screenshots for HC.233.png


Innboks

Planday har et innebygget meldingssystem, hvilket gjør det mulig å kommunisere med dine kollegaer uten noen kontaktinformasjon. Du kan bruke dette systemet til å sende direkte beskjeder til kollegaer, kommunisere med ditt team eller sende beskjeder ut til hele virksomheten. Filer og bilder kan legges til direkte fra mobilen din.

Utover direkte beskjed, kan du også velge å motta varslinger vedrørende eventuelle oppdateringer av vaktene dine, endringer i vaktplanen eller bytteforespørsler. Dersom du får varslinger vises disse i dette området. Aktiver push-varsler fra Planday-appen for å få beskjed når du mottar meldinger.

Du kan finne flere opplysninger i artikkelen Send beskjeder via Planday-appen (på engelsk).

Planday EN Screenshots for HC.232.png


Vaktplan

Trykk på Vaktplan for å få en oversikt over alle vaktene i de avdelingene du har tilgang til. I den øverste seksjonen kan du se hvilken avdeling og måned du befinner deg i. Du kan også velge en visning av en annen avdeling.

For å finne flere innstillinger til vaktplanen, kan du gå til symbolet øverst til høyre. Velg mellom forskjellige visninger her, f.eks. etter medarbeider, gruppe eller funksjoner, eller etter 3-dager/ukesvisning.


Medarbeidere

Her finner du en oversikt over kollegaer og deres kontaktopplysninger. Du kan velge mellom visninger for enkelte medarbeidere, grupper eller avdelinger. Hvor mange og hvilke opplysninger som deles her er bestemt av arbeidsplassen din.


Mer

Ved å gå til Mer finner du mange nyttige funksjoner i Planday-appen. Her kan du administrere forespørsler, se vaktene dine, sette tilgjengelighet, se timene dine og mye mer. Vi gjennomgår noen av funksjonene som er unike nedenfor.


Dine timer

Dine timer gir en oversikt, samt en sum, av godkjente/planlagte timer og vakter i en gitt periode. Som standard vises disse opplysningene per måned. Startdatoen følger lønnsperioden som er innstilit av virksomhetens administrator.


Tilgjengelighet

Du kan indikere hvorvidt du er tilgjengelig eller ikke på utvalgte dager i fremtiden. Denne funksjonen er god dersom du f.eks. ønsker å kunne ta en plutselig oppstått ledig vakt, vise tilgjengelighet eller utilgjengelighet på bestemte dager. Tilgjengelighet gjør det lettere for vaktplanleggere å tilby deg ledige vakter eller se når du har mulighet for å jobbe.

Finn mer informasjon i artikkelen Angi din tilgjengelighet via app (på engelsk).

Planday EN Screenshots for HC.230.png


Fri

Hvis arbeidsplassen du jobber på har aktivert denne funksjonen, kan du søke om ferie direkte i appen. I Ferie-området finner du en oversikt over dine fraværskontoer og fraværssøknader. Velg ønsket ferieperiode ved å trykke på de respektive dagene i kalenderen, og send inn søknaden. Lederen din kan deretter velge å ente godkjenne eller avvise forespørslen.

💡 Bemerk: Det kan være nødvendig at lederen din skal aktivere dette for deg. Dessuten kan denne funksjonaliteten være variere, ettersom den avhenger av hvordan Planday er konfigurert på arbeidsplassen din.

Finn fler opplysninger i artikkelen Slik søker du om ferie (på engelsk).


Dokumenter

Under Dokumenter finner du generelle dokumenter som arbeidsgiveren din eventuelt har lastet opp, som f.eks. medarbeiderhåndbøker osv. Du kan også låse opp for kontrakter samt andre dokumenter, som enter er underskrevet eller ikke.


Se relevante artikler:

ℹ️ Trenger du mer hjelp?

Kontakt Planday-administratoren eller lederen hvis du har spørsmål om hvordan du bruker Planday.
🔍 Søk i Help Center | Se Videoopplæringer på Tutorials.Planday.com (EN)

Svarte dette på spørsmålet?